Gréckokatolíci na Slovensku
Byzantine Catholic Church in Slovakia

 

NOTY pre chrámové zbory

 

 

Svätá božská liturgia (stále časti)

 

Oktoich

 

Pôstna trioda
 
Kvetná trioda (Pentekostarion)

 

Minea spoločná

 

Minea sviatočná

 

 

Všetky súbory sú vo formáte pdf. (Čo je pdf?) Stránka vzniká v spolupráci s gréckokatolíckym chrámovým zborom Chrysostomos z Bratislavy.

 

 

Noty pre kantorov (ľudový spev) >  >  >

 

 

Súvisiace odkazy:

–  Fonty na písanie nôt

–  Zborová chrámová hudba – nahrávky v mp3

 


   
   

Index > Noty > Noty pre chrámové zbory

(c) grkat.nfo.sk  22.02.2009 andreios

Download (stiahnutie) pdf súborov je zadarmo, nesmiete ich však umiestňovať inde na internet ani odkazovať priamo na pdf súbory.

Popis: Noty (notové partitúry) pre katolícke zbory, štvorhlasný chrámový zborový spev v katolíckej cirkvi byzantsko-slovanského obradu. Pre gréckokatolícky a pravoslávny zbor / gréckokatolícke a pravoslávne zbory. Znotovaná kresťanská zborová hudba. Chvály v notách. Chváliť Boha, Pána Ježiša Krista spevom, slúžiť v cirkvi hudbou. Music sheet of the choir chant of the Byzantine Catholic Church in Slovakia.