Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

AUGUST 2021

Kalendár na júl 2021, obsah (staršie kalendáre).

 

1 NE šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím NEDEĽA 10. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodarného Kríža. Siedmi svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solomona a starec Eleazar. Začiatok uspenského pôstu.
1. hlas, 10. utierňové evanjelium.
Apoštol na svätení vody: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18).
Evanjelium na svätení vody: Jn 14. začalo (5, 1 – 4).

Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = radové čítanie, a 125. začalo (1 Kor 1, 18 – 24) = svätému krížu, prípadne aj 330. začalo (Hebr 11, 33 – 12,2a) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Mt 72. začalo (17, 14b – 23a) = radové čítanie, a Jn 60. začalo (19, 6b–11a. 13–20. 25–28a. 30b–35a) = svätému krížu, prípadne aj Mt 38. začalo (10, 32–36; 11,1) = svätým mučeníkom.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
2 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 11. týždňa po Päťdesiatnici. Prenesenie pozostatkov svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 171. začalo (2 Kor 2, 3c – 15a) = radové čítanie, prípadne aj 17. začalo (Sk 6,8 – 7, 5a. 47–60) = svätému Štefanovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 94. začalo (23, 13 – 22) = radové čítanie, prípadne aj Mt 87. začalo (21, 33 – 42) = svätému Štefanovi.
 
3 Ut   Utorok 11. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 172. začalo (2 Kor 2,14 – 3,3) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 95. začalo (23, 23 – 28) = radové čítanie.
 
4 Str   Streda 11. týždňa po Päťdesiatnici. Siedmi svätí mladíci z Efezu. [Svätá prepodobná mučenica Eudokia.] (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 173. začalo (2 Kor 3, 4 – 11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 96. začalo (23, 29 – 39) = radové čítanie.
 
5 Štv
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Štvrtok 11. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý mučeník Eusignios. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 175. začalo (2 Kor 4, 1 – 6) = radové čítanie z tohto dňa, a 177. začalo (2 Kor 4, 13 – 18) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Mt 99. začalo (24, 13 – 28) = radové čítanie z tohto dňa, a Mt 100. začalo (24, 27–33. 42–51) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni: Ex 24, 12 – 18; Ex 33, 11 – 23. 34, 4b. 5 – 6. 8a; 1 Kr 19, 3b – 4a. 5 – 9a. 11 – 13a. 15a. 16b = všetky tri Premeneniu.
 
6 Pia veľký sviatok SVÄTÉ PREMENENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. (Obdobie uspenského pôstu.) Evanjelium na utierni: Lk 45. začalo (9, 28b – 36) = Premeneniu.

Apoštol na liturgii: 65. začalo (2 Pt 1, 10 – 19) = Premeneniu.
Evanjelium na liturgii: Mt 70. začalo (17, 1 – 9) = Premeneniu.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
7 Sob   Sobota 11. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý prepodobný mučeník Domécius. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 123. začalo (1 Kor 1, 3 – 9) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Doméciovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 78. začalo (19, 3 – 12) = radové čítanie, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Doméciovi.
 
8 NE   NEDEĽA 11. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup. (Obdobie uspenského pôstu.)
2. hlas, 11. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 141. začalo (1 Kor 9, 2b – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 77. začalo (18, 23 – 35) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Sk 1, 15 – 26; 1 Jn 3,21 – 4,6; 1 Jn 4, 11 – 16 = všetky tri svätému Matejovi.
 
9 Pon polyjelejný sviatok (bez bdenia) Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý apoštol Matej. Pondelok 12. týždňa po Päťdesiatnici. (Obdobie uspenského pôstu.) Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Matejovi.

Apoštol na liturgii: 2. začalo (Sk 1, 12–17. 21–26) = svätému Matejovi, a 179. začalo (2 Kor 5, 10 – 15) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 40. začalo (9, 1 – 6) = svätému Matejovi, a Mk 2. začalo (1, 9 – 15) = radové čítanie.
 
10 Ut   Utorok 12. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 180. začalo (2 Kor 5, 15 – 21) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 3. začalo (1, 16 – 22) = radové čítanie.
 
11 Str   Streda 12. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý mučeník Euplos. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 182. začalo (2 Kor 6, 11 – 16b) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 4. začalo (1, 23 – 28) = radové čítanie.
 
12 Štv   Štvrtok 12. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätí mučeníci Fótios a Anikét. Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač – presun z nasledujúceho dňa. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 183. začalo (2 Kor 7, 1b – 10a) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 5. začalo (1, 29 – 35) = radové čítanie.
 
13 Pia   Piatok 12. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 184. začalo (2 Kor 7, 10 – 16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 9. začalo (2, 18 – 22) = radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Múd 5,15 – 6,3b; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Teodózovi.
 
14 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
BUĎ: Sobota 12. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý prorok Micheáš. ALEBO: Predsviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho prepodobného otca Teodóza, pečerského igumena. Sobota 12. týždňa po Päťdesiatnici.
(Posledný deň uspenského pôstu.)
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 125. začalo od polovice (1 Kor 1, 26 – 29) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 82. začalo (20, 29 – 34) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Teodózovi.

Apoštol na liturgii: 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätému Teodózovi, a 125. začalo od polovice (1 Kor 1, 26 – 29) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Teodózovi, a Mt 82. začalo (20, 29 – 34) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27 – 44,4a; Prís 9, 1 – 11 = všetky tri Bohorodičke.
 
15 NE veľký sviatok NEDEĽA 12. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. ZOSNUTIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY. Prikázaný sviatok.
3. hlas
Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Bohorodičke.

Apoštol na liturgii: 158. začalo (1 Kor 15, 1 – 11) = radové čítanie, prípadne aj 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Bohorodičke.
Evanjelium na liturgii: Mt 79. začalo (19, 16 – 26) = radové čítanie, prípadne aj Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Bohorodičke.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
16 Pon šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, to jest svätého plátna, z Edessy do Konštantínopola. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Pondelok 13. týždňa po Päťdesiatnici. (Svätý mučeník Diomédes.) Apoštol na liturgii: 250. začalo (Kol 1, 12 – 18) alebo 173. začalo (2 Kor 3, 4 – 11) = svätému plátnu, a 186. začalo (2 Kor 8, 7 – 15) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 48. začalo od polovice (9, 51–56; 10, 22–24) = svätému plátnu, a Mk 11. začalo (3, 6b – 12) = radové čítanie.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
17 Ut   Utorok 13. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Myrón. Apoštol na liturgii: 187. začalo (2 Kor 8,16 – 9,5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 12. začalo (3, 13 – 19) = radové čítanie.
 
18 Str   Streda 13. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätí mučeníci Flórus a Laurus. Apoštol na liturgii: 189. začalo (2 Kor 9,12 – 10,7) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým Flórovi a Laurovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 13. začalo (3, 20 – 27) = radové čítanie, prípadne aj Lk 63. začalo (12, 2 – 12) = svätým Flórovi a Laurovi.
 
19 Štv   Štvrtok 13. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci. Apoštol na liturgii: 190. začalo (2 Kor 10, 7b – 18) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Andrejovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 14. začalo (3, 28 – 35) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätému Andrejovi.
 
20 Pia   Piatok 13. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý prorok Samuel. Apoštol na liturgii: 192. začalo (2 Kor 11, 5 – 21a) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 15. začalo (4, 1 – 9) = radové čítanie.
 
21 Sob   Sobota 13. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý apoštol Tadeáš. Svätá mučenica Bassa. Apoštol na liturgii: 126. začalo (1 Kor 2, 6 – 9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 90. začalo (22, 15 – 22) = radové čítanie.
 
22 NE   NEDEĽA 13. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Agatonik a spoločníci. (Svätý mučeník Lupus – presun z nasledujúceho dňa.) [Svätý hieromučeník Irenej, lyonský biskup – presun z nasledujúceho dňa.]
4. hlas, 2. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 166. začalo (1 Kor 16, 13 – 24) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 87. začalo (21, 33 – 42) = radové čítanie.
 
23 Pon   Pondelok 14. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky. Apoštol na liturgii: 195. začalo (2 Kor 12, 10 – 19) = radové čítanie, prípadne aj 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Bohorodičke.
Evanjelium na liturgii: Mk 16. začalo (4, 10 – 23) = radové čítanie, prípadne aj Lk 54. začalo (10, 38-42; 11, 27-28) = Bohorodičke.
 
24 Ut   Utorok 14. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Eutychés. Apoštol na liturgii: 196. začalo (2 Kor 12,20 – 13,2) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj 197. začalo (2 Kor 13, 3 – 13) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Mk 17. začalo (4, 24 – 34) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj Mk 18. začalo (4, 35b – 41) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b = všetky tri blaženému Metodovi.
 
25 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
polyjelejný sviatok s bdením
BUĎ: Streda 14. týždňa po Päťdesiatnici. Vrátenie pozostatkov svätého apoštola Bartolomeja; svätý apoštol Títus. ALEBO: Blažený hieromučeník Metod, michalovský protoigumen. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 197. začalo (2 Kor 13, 3 – 13) = radové čítanie, prípadne aj 300. začalo (Tít 1, 1–4; 2,15 – 3,3. 12 – 13. 15) = svätým apoštolom.
Evanjelium na liturgii: Mk 18. začalo (4, 35b – 41) = radové čítanie, prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätým apoštolom.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = blaženému Metodovi.

Apoštol na liturgii: 291. začalo (2 Tim 1, 8 – 18) = blaženému Metodovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj 197. začalo (2 Kor 13, 3 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 37. začalo (8,34b – 9,1) = blaženému Metodovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj Mk 18. začalo (4, 35b – 41) = radové čítanie.
 
26 Štv   Štvrtok 14. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Adrián a Natália. Apoštol na liturgii: 198. začalo (Gal 1, 1-10; 1,20 – 2,5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 19. začalo (5, 1 – 20) = radové čítanie.
 
27 Pia   Piatok 14. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Pimen. Apoštol na liturgii: 201. začalo (Gal 2, 6 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Pimenovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 20. začalo (5, 22–24; 5,35 – 6,1) = radové čítanie, prípadne aj Mt 10. začalo (4,25 – 5,12a) = svätému Pimenovi.
 
28 Sob   Sobota 14. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky. Náš otec svätý Augustín, hipponský biskup. [Svätý mučeník Gebre Michal, etiópsky presbyter. Zbor prepodobných pečerských otcov, ktorí odpočívajú vo vzdialených jaskyniach.] Apoštol na liturgii: 130. začalo (1 Kor 4, 1 – 5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 93. začalo (23, 1 – 12) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Iz 40, 1–3. 9a–e. 41, 17d–18. 45, 8a–d. 48, 20b–21b. 54,1; Mal 3, 1– 3a. 5–7a. 12a. 17a. 18b. 4, 4–6; Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b– 20. 5, 1–7 = všetky tri Jánovi Predchodcovi.
 
29 NE veľký sviatok NEDEĽA 14. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. SŤATIE ÚCTYHODNEJ HLAVY ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA.
5. hlas, 3. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 170. začalo (2 Kor 1,21 – 2,4) = radové čítanie, a 33. začalo (Sk 13, 25 – 33a) = Jánovi Predchodcovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 89. začalo (22, 1 – 14) = radové čítanie, Mk 24. začalo (6, 14 – 30) = Jánovi Predchodcovi.
 
30 Pon   Pondelok 15. týždňa po Päťdesiatnici. Naši otcovia svätý Alexander, svätý Ján a svätý Pavol Nový, konštantínopolskí patriarchovia. Apoštol na liturgii: 202. začalo (Gal 2, 11 – 16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 21. začalo (5, 24b - 34) = radové čítanie.
 
31 Ut šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Utorok 15. týždňa po Päťdesiatnici. Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky. Posledný deň cirkevného roka. Apoštol na liturgii: 204. začalo (Gal 2,21 – 3,7) = radové čítanie z tohto dňa, a 207. začalo (Gal 3, 15 – 22) = radové čítanie z nasledujúceho dňa, a 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Bohorodičke.
Evanjelium na liturgii: Mk 22. začalo (6, 1b – 7) = radové čítanie z tohto dňa, a Mk 23. začalo (6, 7 – 13) = radové čítanie z nasledujúceho dňa, a Lk 54. začalo (10, 38-42; 11, 27-28) = Bohorodičke.

Parémie na večierni: Iz 61, 1 – 9; Lv 26, 3–12. 14–17. 19–20. 22. 33b. 28; Múd 4, 7 – 15 = prvé dve začiatku indiktu, tretia prepodobnému.
 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (august 2021)

(c) www.grkat.nfo.sk   31.07.2021  andreios  (doplnené 05.08.2021)

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church. Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania - perikopy (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov.