Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

JANUÁR 2014

Kalendár na december 2013, obsah (staršie kalendáre).

 

1 Str veľký sviatok OBREZANIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA; PAMIATKA NÁŠHO OTCA SVÄTÉHO BAZILA VEĽKÉHO, ARCIBISKUPA KAPADÓCKEJ CÉZAREY. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Bazilovi Veľkému.

Apoštol na liturgii svätého Bazila Veľkého: 254. začalo (Kol 2, 8 – 12) = zo sviatku Obrezania, a 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Bazilovi Veľkému.
Evanjelium na liturgii svätého Bazila Veľkého: Lk 6. začalo (2, 20-21. 40-52) = zo sviatku Obrezania, a Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Bazilovi Veľkému.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
2 Štv   Štvrtok 33. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Osvietenia. Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež. Apoštol na liturgii: 62. začalo (1 Pt 4,12 – 5,5) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Silvestrovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 57. začalo (12, 38b – 44) = radové čítanie, prípadne aj Jn 50. začalo (15, 1 – 7) = svätému Silvestrovi.
 
3 Pia   Predsviatok Osvietenia. Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémie na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Iz 35, 1 – 10.
na 3. hodinke: Iz 1, 16 – 20.
na 6. hodinke: Iz 12, 3 – 6.
na 9. hodinke: Iz 49, 8 – 15.

Apoštol na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: 33. začalo (Sk 13, 25 – 33a),
na 3. hodinke: 42. začalo (Sk 19, 1 – 8),
na 6. hodinke: 91. začalo (Rim 6, 3b – 11),
na 9. hodinke: 302. začalo (Tít 2, 11–14; 3, 4–7).

Evanjelium na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Mt 5. začalo (3, 1 – 11),
na 3. hodinke: Mk 1. začalo (1, 1 – 8),
na 6. hodinke: Mk 2. začalo (1, 9 – 15),
na 9. hodinke: Mt 6. začalo (3, 13 – 17).

Doplňujúce texty - kliknite sem!
4 Sob   Sobota pred Osvietením. Predsviatok Osvietenia. Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov. Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma. Apoštol na liturgii: 284. začalo (1 Tim 3,14 – 4,5) = zo Soboty pred Osvietením, prípadne aj 96. začalo od polovice (Rim 8, 8 – 14) = svätým apoštolom.
Evanjelium na liturgii: Mt 5. začalo (3, 1 – 11) = zo Soboty pred Osvietením, prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätým apoštolom.
 
5 NE   NEDEĽA PRED OSVIETENÍM. Predsviatok Osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prepodobná Synkletika.
8. hlas, 11. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 298. začalo (2 Tim 4, 5 – 8) = z Nedele pred Osvietením.
Evanjelium na liturgii: Mk 1. začalo (1, 1 – 8) = z Nedele pred Osvietením.

Parémie na večierni: Gn 1, 1 – 13; Ex 14, 15-18. 21-23. 27-29; Ex 15,22 – 16,1; Joz 3, 7-8. 15-17; 4 Kr 2, 6 – 14; 4 Kr 5, 9 – 14; Iz 1, 16 – 20; Gn 32, 2b – 11; Ex 2, 5 – 10; Sdc 6, 36 – 40; 3 Kr 18, 30 – 39; 4 Kr 2, 19 – 22; Iz 49, 8 – 15.

Apoštol na večierni: 143. začalo od polovice (1 Kor 10, 1 – 4).
Evanjelium na večierni: Lk 9. začalo (3, 1 – 18).

Parémie na veľkom svätení vody: Iz 35, 1 – 10; Iz 55, 1 – 13; Iz 12, 3 – 6.
Apoštol na veľkom svätení vody: 143. začalo od polovice (1 Kor 10, 1 – 4).
Evanjelium na veľkom svätení vody: Mk 2. začalo (1, 9 – 11).

 
6 Pon veľký sviatok SVÄTÉ BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Mk 2. začalo (1, 9 – 11) = zo sviatku Bohozjavenia.

Apoštol na liturgii svätého Bazila Veľkého: 302. začalo (Tít 2, 11–14. 3, 4–7) = zo sviatku Bohozjavenia.
Evanjelium na liturgii svätého Bazila Veľkého: Mt 6. začalo (3, 13 – 17) = zo sviatku Bohozjavenia.

Doplňujúce texty - kliknite sem!
7 Ut šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Posviatok Osvietenia. Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi. Apoštol na liturgii: 42. začalo (Sk 19, 1 – 8) = svätému Jánovi Predchodcovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 3. začalo (1, 29 – 34) = svätému Jánovi Predchodcovi.
 
8 Str   Streda 34. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Náš prepodobný otec Juraj Chozebita a prepodobný Emilián Vyznávač. Naša prepodobná matka Dominika. Apoštol na liturgii: 68. začalo (2 Pt 3, 1 – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 61. začalo (13, 24 – 31) = radové čítanie.
 
9 Štv   Štvrtok 34. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Svätý mučeník Polyeukt. Apoštol na liturgii: 69. začalo (1 Jn 1,8 – 2,6) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 62. začalo (13,31 – 14,2) = radové čítanie.
 
10 Pia   Piatok 34. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Náš otec svätý Gregor, nysský biskup. Prepodobný Domicián, meliténsky biskup. (Náš prepodobný otec Marcián, presbyter a ekonóm Veľkej cirkvi.) Apoštol na liturgii: 70. začalo (1 Jn 2, 7 – 17) = radové čítanie, prípadne aj 151. začalo (1 Kor 12, 7 – 11) = svätému Gregorovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 63. začalo (14, 3 – 9) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5 – 8) = svätému Gregorovi.

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15(16) – 6,3(4)b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri prepodobnému Teodózovi.

 
11 Sob polyjelejný sviatok (bez bdenia) Posviatok Osvietenia. Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života. Sobota po Osvietení. Evanjelium na utierni: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Teodózovi.

Apoštol na liturgii: 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = svätému Teodózovi, a 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = zo Soboty po Osvietení.
Evanjelium na liturgii: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Teodózovi, a Mt 7. začalo (4, 1 – 11) = zo Soboty po Osvietení.

 
12 NE   NEDEĽA PO OSVIETENÍ. Posviatok Osvietenia. Svätá mučenica Tatiana.
1. hlas, 1. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 224. začalo od polovice (Ef 4, 7 – 13) = z Nedele po Osvietení.
Evanjelium na liturgii: Mt 8. začalo (4, 12 – 17) = z Nedele po Osvietení.

 
13 Pon   Pondelok 35. (30.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik. Naši prepodobní otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita. (Preklad z nasledujúceho dňa.) Apoštol na liturgii: 319. začalo (Hebr 8, 7 – 13) = radové čítanie, prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = prepodobným zo Sinaja a Raity.
Evanjelium na liturgii: Mk 33. začalo (8, 11 – 21) = radové čítanie, prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = prepodobným zo Sinaja a Raity.
 
14 Ut   Utorok 35. (30.) týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Bohozjavenia. [Pamiatka odchodu do večnosti svätej apoštolom rovnej Niny, osvietiteľky Gruzínska.] Apoštol na liturgii: 321. začalo (Hebr 9, 8-10. 15-23) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 34. začalo (8, 22 – 26) = radové čítanie.
 
15 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 35. (30.) týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník. Apoštol na liturgii: 323. začalo (Hebr 10, 1 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätým Pavlovi a Jánovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 36. začalo (8, 30 – 34) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätým Pavlovi a Jánovi.
 
16 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 35. (30.) týždňa po Päťdesiatnici. Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra. Apoštol na liturgii: 326. začalo (Hebr 10,35 – 11,7) = radové čítanie, prípadne aj 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) = svätému Petrovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 39. začalo (9, 10 – 16) = radové čítanie, prípadne aj Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Petrovi.

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15(16) – 6,3(4)b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Antonovi Veľkému.

 
17 Pia polyjelejný sviatok s bdením Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký. Piatok 35. (30.) týždňa po Päťdesiatnici. Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Antonovi Veľkému.

Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Antonovi Veľkému, prípadne aj 327. začalo (Hebr 11, 8. 11-16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Antonovi Veľkému, prípadne aj Mk 41. začalo (9, 33 – 41) = radové čítanie.

 
18 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 35. (30.) týždňa po Päťdesiatnici. Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi. Apoštol na liturgii: 228. začalo (Ef 5, 1 – 8) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätým Atanázovi a Cyrilovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 74. začalo (14, 1 – 11) = radové čítanie, prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätým Atanázovi a Cyrilovi.
 
19 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 35. (30.) TÝŽDŇA PO PÄ)TDESIATNICI. Náš prepodobný otec Makarios Egyptský.
2. hlas, 2. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 258. začalo (Kol 3, 12 – 16) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Makariovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 91. začalo (18, 18 – 27) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Makariovi.

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15(16) – 6,3(4)b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Eutymiovi Veľkému.

 
20 Pon polyjelejný sviatok s bdením Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký. Pondelok 36. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Eutymiovi Veľkému.

Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Eutymiovi Veľkému, prípadne aj 329. začalo (Hebr 11, 17-23. 27-31) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Eutymiovi Veľkému, prípadne aj Mk 42. začalo (9,42 – 10,1) = radové čítanie.

 
21 Ut   Utorok 36. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač. Svätý mučeník Neofyt. (Svätí mučeníci Eugen, Kandidus, Valerián a Akvila.) Apoštol na liturgii: 333. začalo (Hebr 12, 25 – 26; 13, 22 – 25) = radové čítanie, prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2a) = svätému Maximovi Vyznávačovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 43. začalo (10, 2 – 12) = radové čítanie, prípadne aj Lk 64. začalo (12, 8 – 12) = svätému Maximovi Vyznávačovi.
 
22 Str   Streda 36. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský. Apoštol na liturgii: 50. začalo (Jak 1, 1 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 290. začalo od polovice (2 Tim 1, 3 – 9a) = svätému Timotejovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 44. začalo (10, 11 – 16) = radové čítanie, prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätému Timotejovi.
 
23 Štv   Štvrtok 36. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. [Svätý mučeník Agatangel.] Apoštol na liturgii: 51. začalo (Jak 1, 19 – 27) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätému Klementovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 45. začalo (10, 17 – 27) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Klementovi.
 
24 Pia   Piatok 36. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Xénia Rímska. Apoštol na liturgii: 52. začalo (Jak 2, 1 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 46. začalo (10, 23b – 32a) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Prís 10, 31a. 32a. 11, 2b. 10, 2b. 11, 7a. 19a. 13, 2a. 9a. 15, 2a. 14, 33a. 22, 11ab + Múd 6, 12a. 13. 12b. 14a. 15b. 16ab. 7, 30b. 8, 2c. 2ab. 3b. 4. 7bcde. 8. 21cd. 9, 1-2. 3a. 4. 5a. 10. 11bc. 14; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Gregorovi Teológovi.

 
25 Sob polyjelejný sviatok (bez bdenia) Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup. Sobota 36. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Gregorovi Teológovi.

Apoštol na liturgii: 151. začalo (1 Kor 12, 7 – 11) = svätému Gregorovi Teológovi, prípadne aj 249. začalo od polovice (Kol 1, 2b – 6) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Gregorovi Teológovi, prípadne aj Lk 81. začalo (16, 10 – 15) = radové čítanie.

 
26 NE   NEDEĽA 36. (31.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia.
3. hlas, 3. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 280. začalo od polovice (1 Tim 1, 15 – 17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 93. začalo (18, 35 – 43) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Prís 10, 31a. 32a. 11, 2b. 10, 2b. 11, 7a. 19a. 13, 2a. 9a. 15, 2a. 14, 33a. 22, 11ab + Múd 6, 12a. 13. 12b. 14a. 15b. 16ab. 7, 30b. 8, 2c. 2ab. 3b. 4. 7bcde. 8. 21cd. 9, 1-2. 3a. 4. 5a. 10. 11bc. 14; Prís 29, 2a + Múd 4, 1bc. 14a. 6, 11. 17a. 18a. 21b. 22b. 7, 15cd. 16b. 21b. 22a. 26ac. 27d. 29. 10, 9. 10b. 10d. 12acd. 7, 30b. 2, 1a. 10. 11a. 12-15. 16abc. 17. 19-22a. 23a. 15, 1. 16, 13a + Prís 3, 34ba = všetky tri svätému Jánovi Zlatoústemu. [Text]

 
27 Pon polyjelejný sviatok (bez bdenia) Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Jána Zlatoústeho. Pondelok 37. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Jánovi Zlatoústemu.

Apoštol na liturgii: 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Jánovi Zlatoústemu, prípadne aj 53. začalo (Jak 2, 14 – 26) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Jánovi Zlatoústemu, prípadne aj Mk 48. začalo (10, 46b – 52) = radové čítanie.

Parémie na večiereň sv. Jánovi Zlatoústemu (RTF)
28 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 37. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky. Apoštol na liturgii: 54. začalo (Jak 3, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Efrémovi Sýrskemu.
Evanjelium na liturgii: Mk 50. začalo (11, 11 – 23) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Efrémovi Sýrskemu.
 
29 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 37. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa. Apoštol na liturgii: 55. začalo (Jak 3,11 – 4,6) = radové čítanie, prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = svätému Ignácovi Bohonositeľovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 51. začalo (11, 22b – 26) = radové čítanie, prípadne aj Mk 41. začalo (9, 33 – 41) = svätému Ignácovi Bohonositeľovi.

Parémie na večierni: Dt 1, 8-11. 15-17a; Dt 10, 14 – 21; Múd 3, 1 – 9 = všetky tri trom svätiteľom.

 
30 Štv polyjelejný sviatok s bdením Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy. Štvrtok 37. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. (Svätý hieromučeník Hippolyt.) Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = trom svätiteľom.

Apoštol na liturgii: 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = trom svätiteľom, prípadne aj 56. začalo (Jak 4,7 – 5,9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = trom svätiteľom, prípadne aj Mk 52. začalo (11, 27 – 33) = radové čítanie.

 
31 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 37. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján. Apoštol na liturgii: 58. začalo (1 Pt 1, 1–2. 10–12; 2, 6–10) = radové čítanie, prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a) = svätým Kýrovi a Jánovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 53. začalo (12, 1 – 12) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5-8) = svätým Kýrovi a Jánovi.
 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (január 2014)

(c) grkat.nfo.sk   31.12.2013  andreios

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Nový občiansky rok, Traja králi, Troch kráľov