Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

DECEMBER 2007

Kalendár na november 2007, obsah (všetky kalendáre).

 

1 Sob   Sobota 27. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Nahum. (17. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo (10, 19 – 21).
2 NE   NEDEĽA 27. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý prorok Habakuk. (18. deň filipovky) 2. hlas, 5. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35).

Apoštol na liturgii: 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 71. začalo (13, 10 – 17).

3 Pon   Pondelok 28. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Sofoniáš. (19. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 294. začalo (2 Tim 2, 20 – 26).
Evanjelium na liturgii: Lk 97. začalo (19, 37 – 44).
4 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 28. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá veľkomučenica Barbora; náš prepodobný otec Ján Damaský. (20. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 297. začalo (2 Tim 3,16 – 4,4), prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29).
Evanjelium na liturgii: Lk 98. začalo (19, 45 – 48), prípadne aj Mk 21. začalo (5, 24b – 34).

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b; Múd 4, 7 – 15.

5 Str polyjelejný sviatok s bdením Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený. (21. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Lk 24. začalo (6, 17 – 23).

Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 43. začalo (11, 27 – 30).

Parémie na večierni: Prís 10, 7. 6. 3, 13-16. 8, 6. 34-35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23. 15, 4; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5-12; Múd 4, 7 –15.

6 Štv polyjelejný sviatok s bdením Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry. (22. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16).

Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21).
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a).

7 Pia   Piatok 28. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup. (23. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 301. začalo (Tít 1,15 – 2,10).
Evanjelium na liturgii: Lk 101. začalo (20, 19 – 26).

Parémie na večierni: Gn 3, 1 – 5; Est 7, 1 – 10; Jdt 13, 4 – 20.

8 Sob polyjelejný sviatok s bdením Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. Prikázaný sviatok. (24. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39 – 49. 56).

Apoštol na liturgii: 210. začalo od polovice (Gal 4, 22b – 31).
Evanjelium na liturgii: Lk 36. začalo (8, 16 – 21).

9 NE   NEDEĽA 28. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Náš prepodobný otec Patapios. (25. deň filipovky) 3. hlas, 6. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36 – 53).

Apoštol na liturgii: 250. začalo (Kol 1, 12 – 18).
Evanjelium na liturgii: Lk 85. začalo (17, 12 – 19) = z 29. nedele po Päťdesiatnici.

10 Pon   Pondelok 29. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf. (26. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 308. začalo (Hebr 3, 5-11. 17-19), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 102. začalo (20, 27 – 44), prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19).
11 Ut   Utorok 29. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik. (27. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 310. začalo (Hebr 4, 1 – 13).
Evanjelium na liturgii: Lk 106. začalo (21, 12 – 19).
12 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 29. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup. (28. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 312. začalo (Hebr 5,11 – 6,8), prípadne aj 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21).
Evanjelium na liturgii: Lk 104. začalo (21, 5-7. 10-11. 20-24), prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23).

Parémie na večierni: Iz 43, 9 – 14; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3.

13 Štv polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest. [Svätá mučenica Lucia Panna.] (29. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Mt 36. začalo (10, 16 – 22).

Apoštol na liturgii: 233. začalo (Ef 6, 10 – 17), prípadne aj 315. začalo (Hebr 7, 1 – 6).
Evanjelium na liturgii: Lk 106. začalo (21, 12 – 19), prípadne aj Lk 107. začalo (21, 28 – 33).

14 Pia   Piatok 29. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik. (Svätý prorok Aggeus – presunuté z nasledujúcej nedele.) (30. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 317. začalo (Hebr 7, 18 – 25).
Evanjelium na liturgii: Lk 108. začalo (21,37 – 22,8).
15 Sob
šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
Sobota 29. týždňa po Päťdesiatnici. A BUĎ: Svätý hieromučeník Eleuterios. Náš prepodobný otec Pavol z Latry. ALEBO: Náš otec svätý Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup. (31. deň filipovky) Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 220. začalo od polovice (Ef 2, 11 – 13).
Evanjelium na liturgii: Lk 72. začalo (13, 18 – 29).

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 220. začalo od polovice (Ef 2, 11 – 13), prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 72. začalo (13, 18 – 29), prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16).

16 NE   NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV. (32. deň filipovky) 4. hlas, 7. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10).

Apoštol na liturgii: 257. začalo (Kol 3, 4 – 11).
Evanjelium na liturgii: Lk 76. začalo (14, 16 – 24).

17 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 30. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Daniel; traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael. (33. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 319. začalo (Hebr 8, 7 – 13), prípadne aj prípadne aj 330. začalo (Hebr 11, 33 – 40).
Evanjelium na liturgii: Mk 33. začalo (8, 11 – 21), prípadne aj Lk 62. začalo (11,47 – 12,1).
18 Ut   Utorok 30. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci. (34. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 321. začalo (Hebr 9, 8-10. 15-23).
Evanjelium na liturgii: Mk 34. začalo (8, 22 – 26).
19 Str   Streda 30. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Bonifác. (35. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 323. začalo (Hebr 10, 1 – 18).
Evanjelium na liturgii: Mk 36. začalo (8, 30 – 34).
20 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Predsviatok Narodenia Ježiša Krista; svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ. (36. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 326. začalo (Hebr 10,35 – 11,7), prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6).
Evanjelium na liturgii: Mk 39. začalo (9, 10 – 16), prípadne aj Mk 41. začalo (9, 33 – 41).
21 Pia   Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá mučenica Juliána. (37. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 327. začalo (Hebr 11, 8. 11-16).
Evanjelium na liturgii: Mk 41. začalo (9, 33 – 41).
22 Sob   Predsviatok Narodenia Ježiša Krista, konkrétne Sobota pred Kristovým narodením. Svätá veľkomučenica Anastázia. (38. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 205. začalo (Gal 3, 8 – 12), prípadne aj 228. začalo (Ef 5, 1 – 8) a 208. začalo (Gal 3, 23 – 29).
Evanjelium na liturgii: Lk 72. začalo (13, 18 – 29), prípadne aj Lk 74. začalo (14, 1 – 11) a Lk 33. začalo (7, 36 – 50).

Parémie na večierni: Gn 14, 14 – 20; Dt 1, 8-11. 15-17; Dt 10, 14 – 21.

23 NE   NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV. Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. (39. deň filipovky) 5. hlas, 8. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18).

Apoštol na liturgii: 328. začalo (Hebr 11, 9-10. 17-23. 32-40).
Evanjelium na liturgii: Mt 1. začalo (1, 1 – 25).

24 Pon   Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá prepodobná mučenica Eugénia. (Toto je posledný deň filipovky.) Parémie na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Mich 5, 2 – 4,
na 3. hodinke: Bar 3,36 – 4,4,
na 6. hodinke: Iz 7, 10–16. 8, 1–4. 8–10,
na 9. hodinke: Iz 9, 6 – 7.

Apoštol na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: 303. začalo (Hebr 1, 1 – 12),
na 3. hodinke: 208. začalo (Gal 3, 23 – 29),
na 6. hodinke: 304. začalo (Hebr 1,10 – 2,3),
na 9. hodinke: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18).

Evanjelium na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Mt 2. začalo (1, 18 – 25),
na 3. hodinke: Lk 5. začalo (2, 1 – 20),
na 6. hodinke: Mt 3. začalo (2, 1 – 12),
na 9. hodinke: Mt 4. začalo (2, 13 – 23).

Parémie na večierni s liturgiou svätého Bazila Veľkého: Gn 1, 1 – 13; Nm 24, 2–3. 5–9. 17–18; Mich 4, 6–7. 5, 2–4; Iz 11, 1 – 10; Bar 3,36 – 4,4; Dan 2, 31–36. 44–45; Iz 9, 6 – 7; Iz 7, 10–16. 8, 1–4. 8–10.
Apoštol na večierni s liturgiou svätého Bazila Veľkého. 303. začalo (Hebr 1, 1 – 12).
Evanjelium na liturgii s večierňou: Lk 5. začalo (2, 1 – 20).

25 Ut veľký sviatok NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Mt 2. začalo (1, 18 – 25).

Apoštol na liturgii: 209. začalo (Gal 4, 4 – 7).
Evanjelium na liturgii: Mt 3. začalo (2, 1 – 12).

26 Str šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke. Prikázaný sviatok. (Pamiatka svätého hieromučeníka Eutymia, sardského biskupa.) Apoštol na liturgii: 50. začalo (Jak 1, 1 – 18), prípadne aj Hebr 306. začalo (2, 11 – 18).
Evanjelium na liturgii: Mk 44. začalo (10, 11 – 16), prípadne aj Mt 4. začalo (2, 13 – 23).
27 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan; náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Popísaný, brat Teofana, tvorcu kánonov. Apoštol na liturgii: 51. začalo (Jak 1, 19 – 27), prípadne aj 17. začalo (Sk 6,8 – 7,5a. 47-60).
Evanjelium na liturgii: Mk 45. začalo (10, 17 – 27), prípadne aj Mt 87. začalo (21, 33 – 42).
28 Pia   Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii. Apoštol na liturgii: 52. začalo (Jak 2, 1 – 13), prípadne aj 96. začalo od polovice (Rim 8, 3 – 9).
Evanjelium na liturgii: Mk 46. začalo (10, 23b – 32), prípadne aj Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21).
29 Sob   Posviatok Narodenia Ježiša Krista, konkrétne Sobota po Kristovom narodení. Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v judejskom Betleheme, aby zabil Krista. Náš prepodobný otec Marcel, igumen kláštora mníchov stáleho bdenia. Apoštol na liturgii: 288. začalo (1 Tim 11b – 16) a 180. začalo (2 Kor 5, 15 – 21).
Evanjelium na liturgii: Mt 46. začalo od polovice (12, 15b – 21) a Mt 4. začalo (2, 13 – 23).
30 NE   31. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI. NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ – pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata. Posviatok Narodenia Ježiša Krista. 6. hlas, 9. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31).

Apoštol na liturgii: 200. začalo (Gal 1, 11 – 19) a 280. začalo od polovice (1 Tim 1, 15 – 17).
Evanjelium na liturgii: Mt 4. začalo (2, 13 – 23) a Lk 93. začalo (18, 35 – 43).

31 Pon   Odovzdanie sviatku Narodenia Ježiša Krista. Apoštol na liturgii: 53. začalo (Jak 2, 14 – 26).
Evanjelium na liturgii: Mk 48. začalo (10, 46 – 52).

Parémie na večierni: Gn 17, 1-2. 4-8. 3. 9-12. 14; Prís 8, 22 – 30; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5-12.

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (december 2007)

(c) grkat.nfo.sk   04.12.2007  andreios

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov.