Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

AUGUST 2007

Kalendár na júl 2007, obsah (staršie kalendáre).

 

1 Str šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Streda 10. týždňa po Päťdesiatnici. Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodarného Kríža; siedmi svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solomona a starec Eleazar – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím. Začiatok uspenského pôstu. Apoštol na posvätení vody: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18).
Evanjelium na posvätení vody: Jn 14. začalo (5, 1 – 4).

Apoštol na liturgii: 165. začalo (1 Kor 16, 4 – 12), prípadne aj 125. začalo (1 Kor 1, 18 – 24) a 330. začalo (Hebr 11, 33 – 12,2a).
Evanjelium na liturgii: Mt 86. začalo (21, 28b – 32), prípadne aj Jn 60. začalo (19, 6b–11. 13–20. 25–28. 30b–35) a Mt 38. začalo (10, 32–36. 11,1).

2 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Prenesenie pozostatkov svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 167. začalo (2 Kor 1, 1 – 7), prípadne aj 17. začalo (Sk 6,8 – 7, 5. 7, 47–60).
Evanjelium na liturgii: Mt 88. začalo (21, 43 – 46), prípadne aj Mt 87. začalo (21, 33 – 42).
3 Pia   Piatok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 169. začalo (2 Kor 1, 12 – 20).
Evanjelium na liturgii: Mt 91. začalo (22, 23 – 33).
4 Sob   Sobota 10. týždňa po Päťdesiatnici. Siedmi svätí mladíci z Efezu. [Svätá prepodobná mučenica Eudokia.] (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 119. začalo (Rim 15, 30 – 33).
Evanjelium na liturgii: Mt 73. začalo (17,24 – 18,4).
5 NE
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
NEDEĽA 10. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Predsviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista; svätý mučeník Eusignios. 1. hlas, 10. utierňové evanjelium. (Obdobie uspenského pôstu.) Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14).

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mt 72. začalo (17, 14 – 23).

Parémie na večierni: Ex 24, 12 – 18; Ex 33, 11–23. 34, 4b–6. 8; 1 Kr 19, 3b–9a. 11–13a. 15–16.

6 Pon veľký sviatok SVÄTÉ PREMENENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. (Obdobie uspenského pôstu.) Evanjelium na utierni: Lk 45. začalo (9, 28 – 36).

Apoštol na liturgii: 65. začalo (2 Pt 1, 10 – 19).
Evanjelium na liturgii: Mt 70. začalo (17, 1 – 9).

7 Ut   Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý prepodobný mučeník Domécius. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 172. začalo (2 Kor 2,14 – 3,3), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Mt 95. začalo (23, 23 – 28), prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2).
8 Str   Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 173. začalo (2 Kor 3, 4 – 11).
Evanjelium na liturgii: Mt 96. začalo (23, 29 – 39).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Sk 1, 15 – 26; 1 Jn 3,21 – 4,6a; 1 Jn 4, 11 – 16.

9 Štv polyjelejný sviatok (bez bdenia) Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý apoštol Matej. (Obdobie uspenského pôstu.) Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).
Apoštol na liturgii: 2. začalo (Sk 1, 12–17. 21–26), prípadne aj 175. začalo (2 Kor 4, 1 – 6).
Evanjelium na liturgii: Lk 40. začalo (9, 1 – 6), prípadne aj Mt 99. začalo (24, 13 – 28).
10 Pia   Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 177. začalo (2 Kor 4, 13 – 18).
Evanjelium na liturgii: Mt 100. začalo (24, 27–33. 42–51).
11 Sob   Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý mučeník Euplos. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 123. začalo (1 Kor 1, 3 – 9).
Evanjelium na liturgii: Mt 78. začalo (19, 3 – 12).
12 NE   NEDEĽA 11. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätí mučeníci Fótios a Anikét. 2. hlas, 11. utierňové evanjelium. (Obdobie uspenského pôstu.) Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).

Apoštol na liturgii: 141. začalo (1 Kor 9, 2b – 12).
Evanjelium na liturgii: Mt 77. začalo (18, 23 – 35).

13 Pon   Odovzdanie sviatku Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. [Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač.] (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 179. začalo (2 Kor 5, 10 – 15).
Evanjelium na liturgii: Mk 2. začalo (1, 9 – 15).

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b; Múd 4, 7 – 15.

14 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
BUĎ: Utorok 12. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky; svätý prorok Micheáš. ALEBO: Predsviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho prepodobného otca Teodóza, pečerského igumena.
(Posledný deň uspenského pôstu.)
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 180. začalo (2 Kor 5, 5 – 21).
Evanjelium na liturgii: Mk 3. začalo (1, 16 – 22).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 24. začalo (6, 17 – 23).
Apoštol na liturgii: 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16), prípadne aj 180. začalo (2 Kor 5, 5 – 21).
Evanjelium na liturgii: Mt 43. začalo (11, 27 – 30), prípadne aj Mk 3. začalo (1, 16 – 22).

Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27b – 44,4a; Prís 9, 1 – 11.

15 Str veľký sviatok ZOSNUTIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56).

Apoštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11).
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28).

16 Štv šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, to jest svätého plátna, z Edessy do Konštantínopola. (Svätý mučeník Diomédes.) Apoštol na liturgii: 183. začalo (2 Kor 7, 1b – 10), prípadne aj 250. začalo (Kol 1, 12 – 18) alebo 173. začalo (2 Kor 3, 4 – 11).
Evanjelium na liturgii: Mk 5. začalo (1, 29 – 35), prípadne aj Lk 48. začalo od polovice (9, 51–56. 10, 22–24).
17 Pia   Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Myrón. Apoštol na liturgii: 184. začalo (2 Kor 7, 10 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mk 9. začalo (2, 18 – 22).
18 Sob   Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätí mučeníci Flórus a Laurus. Apoštol na liturgii: 125. začalo od polovice (1 Kor 1, 26 – 29), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Mt 82. začalo (20, 29 – 34), prípadne aj Lk 63. začalo (12, 2 – 12).
19 NE   NEDEĽA 12. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci. 3. hlas, 1. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20).

Apoštol na liturgii: 158. začalo (1 Kor 15, 1 – 11), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Mt 79. začalo (19, 16 – 26), prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19).

20 Pon   Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý prorok Samuel. Apoštol na liturgii: 186. začalo (2 Kor 8, 7 – 15).
Evanjelium na liturgii: Mk 11. začalo (3, 6 – 12).
21 Ut   Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý apoštol Tadeáš. Svätá mučenica Bassa. Apoštol na liturgii: 187. začalo (2 Kor 8,16 – 9,5).
Evanjelium na liturgii: Mk 12. začalo (3, 13 – 19).
22 Str   Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Agatonik a spoločníci. Svätý mučeník Lupus – preklad z nasledujúceho dňa. [Svätý hieromučeník Irenej, lyonský biskup – preklad z nasledujúceho dňa.] Apoštol na liturgii: 189. začalo (2 Kor 9,12 – 10,7).
Evanjelium na liturgii: Mk 13. začalo (3, 20 – 27).
23 Štv   Odovzdanie sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky. Apoštol na liturgii: 190. začalo (2 Kor 10, 7 – 18), prípadne aj 240. začalo (Flp 2, 5 – 11).
Evanjelium na liturgii: Mk 14. začalo (3, 28 – 35), prípadne aj Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28).
24 Pia   Piatok 13. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Eutychés. Apoštol na liturgii: 192. začalo (2 Kor 11, 5 – 21a).
Evanjelium na liturgii: Mk 15. začalo (4, 1 – 9).

Parémie na večierni, ak sa zajtra berie 2. možnosť: Iz 43, 9 – 14; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3.

25 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
polyjelejný sviatok s bdením
BUĎ: Sobota 13. týždňa po Päťdesiatnici. Vrátenie pozostatkov svätého apoštola Bartolomeja; svätý apoštol Títus. ALEBO: Blažený hieromučeník Metod, michalovský protoigumen. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 126. začalo (1 Kor 2, 6 – 9), prípadne aj 300. začalo (Tít 1, 1–4. 2,15 – 3,3. 3, 12–13. 15).
Evanjelium na liturgii: Mt 90. začalo (22, 15 – 22), prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mk 37. začalo (8, 34b – 9, 1).
Apoštol na liturgii: 291. začalo (2 Tim 1, 8 – 18).
Evanjelium na liturgii: Mk 37. začalo (8, 34b – 9, 1).

26 NE   NEDEĽA 13. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätí mučeníci Adrián a Natália. 4. hlas, 2. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8).
Apoštol na liturgii: 166. začalo (1 Kor 16, 13 – 24).
Evanjelium na liturgii: Mt 87. začalo (21, 33 – 42).
27 Pon   Pondelok 14. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Pimen. Apoštol na liturgii: 195. začalo (2 Kor 12, 10 – 19), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Mk 16. začalo (4, 10b – 23), prípadne aj Mt 10. začalo (4,25 – 5,12).
28 Ut   Utorok 14. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky. Náš otec svätý Augustín, hipponský biskup. [Svätý mučeník Gebre Michal, etiópsky presbyter. Zbor prepodobných pečerských otcov, ktorí odpočívajú vo vzdialených jaskyniach.] Apoštol na liturgii: 196. začalo (2 Kor 12,20 – 13,2).
Evanjelium na liturgii: Mk 17. začalo (4, 24 – 34).

Parémie na večierni: Iz 40, 1–3. 9abcde. 41, 17d–18d. 45,8abcd. 48, 20b–21b. 54,1; Mal 3, 1–3. 5–7a. 12a. 17–18. 22–24; Múd 4,16 – 5,7.

29 Str veľký sviatok SŤATIE ÚCTYHODNEJ HLAVY ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA. Evanjelium na utierni: Mt 57. začalo (14, 1 – 13).

Apoštol na liturgii: 33. začalo (Sk 13, 25 – 32).
Evanjelium na liturgii: Mk 24. začalo (6, 14 – 30).

30 Štv   Štvrtok 14. týždňa po Päťdesiatnici. Naši otcovia svätý Alexander, svätý Ján a svätý Pavol Nový, konštantínopolskí patriarchovia. Apoštol na liturgii: 198. začalo (Gal 1, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mk 19. začalo (5, 1 – 20).

Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27b – 44,4a; Prís 9, 1 – 11.

31 Pia polyjelejný sviatok (bez bdenia) Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky. (Posledný deň cirkevného roka.) Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56).

Apoštol na liturgii: 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7), prípadne aj 201. začalo (Gal 2, 6 – 10).
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28), prípadne aj Mk 20. začalo (5, 22–24. 5,35 – 6,1).

Parémie na večierni: Iz 61, 1 – 9; Lv 26, 3–12. 14–17. 19–20. 22. 33. 40–41; Múd 4, 7 – 15.

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (august 2007)

(c) grkat.nfo.sk   28.07.2007  andreios

NAJ.sk
   
   

 

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church. Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov.