Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

SEPTEMBER 2015

Kalendár na august 2015, obsah (staršie kalendáre).

 

1 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia) Začiatok indiktu, to jest nového roka. Pamiatka nášho prepodobného otca Simeona Stĺpnika a jeho matky. Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke z Miasén. Svätý mučeník Aitalas. Štyridsať svätých mučeníc a svätý diakon Ammun, ich učiteľ. Svätí mučeníci Kallista, Evod a Hermogenés, súrodenci. Pamiatka spravodlivého Jozueho, Nunovho syna. Evanjelium na utierni: z chrámového sviatku.

Apoštol na liturgii: 282. začalo (1 Tim 2, 1 – 7) = zo začiatku indiktu, prípadne aj 258. začalo (Kol 3, 12 – 16) = svätému Simeonovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 13. začalo (4, 16 – 22a) = zo začiatku indiktu, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Simeonovi.

 
2 Str   Streda 15. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Mamant. Náš prepodobný otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha. Apoštol na liturgii: 207. začalo (Gal 3, 15 – 22) = radové čítanie, prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = svätému Mamantovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 23. začalo (6, 7 – 13) = radové čítanie, prípadne aj Jn 50. začalo (15, 1 – 7) = svätému Mamantovi.
 
3 Štv   Štvrtok 15. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup. Náš prepodobný otec Teoktist, spoluaskéta Eutymia Veľkého. Apoštol na liturgii: 208. začalo (Gal 3,23 – 4,5) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätému Antimovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 25. začalo (6, 30 – 45) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Antimovi.
 
4 Pia   Piatok 15. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie. Svätý prorok Mojžiš, ktorý videl Boha. Apoštol na liturgii: 210. začalo (Gal 4, 8 – 21) = radové čítanie, prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2a) = svätému Babylovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 26. začalo (6, 45 – 53) = radové čítanie, prípadne aj Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = svätému Babylovi.
 
5 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 15. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu. Apoštol na liturgii: 132. začalo (1 Kor 4,17 – 5,5) = radové čítanie, prípadne aj 314. začalo (Hebr 6, 13 – 20) = svätému Zachariášovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 97. začalo (24, 1b – 13) = radové čítanie, prípadne aj Mt 96. začalo (23, 29 – 39) = svätému Zachariášovi.
 
6 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 15. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách, čiže v Chónach. (Svätý mučeník Eudoxios a spoločníci.) [Náš prepodobný otec Archippos.]
6. hlas, 4. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = radové čítanie, prípadne aj 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10) = svätému Michalovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 92. začalo (22, 35 – 46) = radové čítanie, prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätému Michalovi.

 
7 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 16. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Sózont. Apoštol na liturgii: 211. začalo (Gal 4,28 – 5,10) = radové čítanie z tohto dňa, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Sózontovi, a 212. začalo (Gal 5, 11 – 21) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Mk 27. začalo (6,54 – 7,8) = radové čítanie z tohto dňa, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Sózontovi, a Mk 28. začalo (7, 5 – 16) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27 – 44,4a; Prís 9, 1 – 11 = všetky tri Bohorodičke.

 
8 Ut veľký sviatok NARODENIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY. Odporúčaný sviatok. Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Narodeniu Bohorodičky.

poštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Narodeniu Bohorodičky.
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Narodeniu Bohorodičky.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
9 Str
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Streda 16. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna. (Svätý mučeník Severián.) Apoštol na liturgii: 214. začalo (Gal 6, 2 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 210. začalo od polovice (Gal 4, 22b – 31) = svätým Joachimovi a Anne.
Evanjelium na liturgii: Mk 29. začalo (7, 14 – 24a) = radové čítanie, prípadne aj Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = svätým Joachimovi a Anne.
 
10 Štv   Štvrtok 16. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora. Apoštol na liturgii: 216. začalo (Ef 1, 1 – 9a) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 30. začalo (7, 24b – 30) = radové čítanie.
 
11 Pia   Piatok 16. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská. Svätý hieromučeník Autonomos (presun z nasledujúceho dňa). Apoštol na liturgii: 217. začalo (Ef 1, 7 – 17) = radové čítanie z tohto dňa, prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Teodore, a 219. začalo (Ef 1,22 – 2,3) = radové čítanie z nasledujúceho pondelka.
Evanjelium na liturgii: Mk 32. začalo (8, 1 – 10) = radové čítanie z tohto dňa, prípadne aj Jn 28. začalo (8, 3 – 11) = svätej Teodore, a Mk 48. začalo (10, 46b – 52) = radové čítanie z nasledujúceho pondelka.
 
12 Sob   Sobota pred Povýšením. Sobota 16. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky. Apoštol na liturgii: 126. začalo (1 Kor 2, 6 – 9) = zo soboty pred Povýšením, a 146. začalo (1 Kor 10, 23 – 28) = radové čítanie, prípadne aj 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Bohorodičke.
Evanjelium na liturgii: Mt 39. začalo (10,37 – 11,1) = zo soboty pred Povýšením, a Mt 101. začalo (24, 34 – 44) = radové čítanie, prípadne aj Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Bohorodičke.
 
13 NE šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím NEDEĽA PRED POVÝŠENÍM. NEDEĽA 16. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha. Predsviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža. Svätý hieromučeník Kornélius Stotník.
7. hlas, 5. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 215. začalo (Gal 6, 11 – 18) = z nedele pred Povýšením, a 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = radové čítanie, a 307. začalo (Hebr 3, 1 – 4) = zo Založenia chrámu.
Evanjelium na liturgii: Jn 9. začalo (3, 13 – 17) = z nedele pred Povýšením, a Mt 105. začalo (25, 14 – 30) = radové čítanie, a Mt 67. začalo (16, 13 – 18) = zo Založenia chrámu.

Parémie na večierni: Ex 15,22 – 16,1a; Prís 3, 11 – 18; Iz 60, 11 – 16 = všetky Povýšeniu úctyhodného Kríža.

 
14 Pon veľký sviatok POVÝŠENE ÚCTYHODNÉHO A ŽIVOTODARNÉHO KRÍŽA NAD CELÝM SVETOM. Odporúčaný sviatok. Evanjelium na utierni: Jn 42. začalo od polovice (12, 28 – 36a) = Povýšeniu úctyhodného Kríža.

Apoštol na liturgii: 125. začalo (1 Kor 1, 18 – 24) = Povýšeniu úctyhodného Kríža.
Evanjelium na liturgii: Jn 60. začalo (19, 6b–11a. 13–20. 25–28a. 30b–35a) = Povýšeniu úctyhodného Kríža.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Nár 1, 1abc. 2-3d. 9ef. 12. 13abef. 16. 17abcd. 20abcd; Nár 2, 13abcd. 15. 17abc. 18ef. 19. 20ab. 3, 5. 12-13. 15. 19. 21- 23. 25-26; Nár 3, 40-41. 55-60. 64. 4, 1. 2ab. 7. 11a. 20. 5, 19. 21 = všetky tri Spolutrpiteľke.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
15 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
BUĎ: Utorok 17. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätý veľkomučeník Nikita. ALEBO: Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. Utorok 17. týždňa po Päťdesiatnici. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 222. začalo (Ef 2,19 – 3,7) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Nikitovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 50. začalo (11, 11 – 23) = radové čítanie, prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätému Nikitovi.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Spolutrpiteľke, prípadne aj 222. začalo (Ef 2,19 – 3,7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 61. začalo (19, 25 – 27) = Spolutrpiteľke, prípadne aj Mk 50. začalo (11, 11 – 23) = radové čítanie.

 
16 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 17. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia. Apoštol na liturgii: 223. začalo (Ef 3, 8 – 21) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Eufémii.
Evanjelium na liturgii: Mk 51. začalo (11, 22b – 26) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Eufémii.
 
17 Štv   Štvrtok 17. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska. Apoštol na liturgii: 225. začalo (Ef 4, 14 – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 52. začalo (11, 27 – 33) = radové čítanie.
 
18 Pia   Piatok 17. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup. Apoštol na liturgii: 226. začalo (Ef 4, 17 – 25a) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 53. začalo (12, 1 – 12) = radové čítanie.
 
19 Sob   D O P L N Í M E    
20 NE
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
     
21 Pon        
22 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia      
23 Str šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím      
24 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia      
25 Pia        
26 Sob polyjelejný sviatok s bdením      
27 NE        
28 Pon polyjelejný sviatok (bez bdenia)      
29 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia      
30 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia      

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mená tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (september 2015)

(c) grkat.nfo.sk   30.08.2015  andreios

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Nový rok, nový cirkevný a liturgický rok, začiatok liturgického a cirkevného roka