Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

DECEMBER 2014

Kalendár na november 2014, obsah (všetky kalendáre).

 

1 Pon polyjelejný sviatok (bez bdenia) Pondelok 26. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Nahum. (17. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 278. začalo (1 Tim 1, 1 – 7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 75. začalo (14, 1a. 12 – 15) = radové čítanie.
 
2 Ut   Utorok 26. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Habakuk. (18. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 279. začalo (1 Tim 1, 8 – 14) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 77. začalo (14, 25 – 35) = radové čítanie.
 
3 Str   Streda 26. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Sofoniáš. (19. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 281. začalo (1 Tim 1, 18–20; 2, 8–15) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 78. začalo (15, 1 – 10) = radové čítanie.
 
4 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 26. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá veľkomučenica Barbora; náš prepodobný otec Ján Damaský. (20. deň filipovky)

 
Apoštol na liturgii: 283. začalo (1 Tim 3, 1 – 13) = radové čítanie, prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Barbore.
Evanjelium na liturgii: Lk 80. začalo (16, 1 – 9) = radové čítanie, prípadne aj Mk 21. začalo (5, 24b – 34) = svätej Barbore.

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Sávovi.

 
5 Pia polyjelejný sviatok s bdením Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený. (21. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Sávovi.

Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Sávovi; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj 285. začalo (1 Tim 4, 4–8. 16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Sávovi; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj Lk 82. začalo (16, 15–18; 17, 1–4) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5-12; Múd 4, 7 –15 = všetky tri svätému Mikulášovi.

 
6 Sob polyjelejný sviatok s bdením Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry. (22. deň filipovky)

 
Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Mikulášovi.

Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Mikulášovi; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj 205. začalo (Gal 3, 8 – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Mikulášovi; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj Lk 49. začalo (9, 57 – 62) = radové čítanie.

Ikona svätého Mikuláša - kliknite sem!
7 NE   NEDEĽA 26. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup. (23. deň filipovky)
1. hlas, 4. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 229. začalo (Ef 5, 8b – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 66. začalo (12, 16 – 21) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Gn 3, 1 – 15; Est 7, 1 – 10; Jdt 13, 4 – 20 = všetky tri zo sviatku Počatia.

 
8 Pon polyjelejný sviatok s bdením Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. Prikázaný sviatok. (24. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39 – 49. 56) = zo sviatku Počatia.

Apoštol na liturgii: 210. začalo od polovice (Gal 4, 22b – 31) = zo sviatku Počatia; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj 285. začalo od polovice (1 Tim 5, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = zo sviatku Počatia; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj Lk 86. začalo (17, 20 – 25) = radové čítanie.

 
9 Ut        
10 Str   DOPLNÍME    
11 Štv        
12 Pia        
13 Sob        
14  NE        
15 Pon        
16 Ut        
17 Str        
18 Štv        
19 Pia        
20 Sob        
21 NE        
22 Pon        
23 Ut        
24 Str       Doplňujúce texty - kliknite sem!
25 Štv veľký sviatok NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Mt 2. začalo (1, 18 – 25) = zo sviatku Narodenia Ježiša Krista.

Apoštol na liturgii: 209. začalo (Gal 4, 4 – 7) = zo sviatku Narodenia Ježiša Krista.
Evanjelium na liturgii: Mt 3. začalo (2, 1 – 12) = zo sviatku Narodenia Ježiša Krista.

Doplňujúce texty - kliknite sem!
26 Pia        
27 Sob        
28 NE        
29 Pon        
30 Ut        
31 Str        

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (december 2014)

(c) www.grkat.nfo.sk   29.11.2014   andreios

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Vianoce, vianočné sviatky