Gréckokatolíci na Slovensku
Byzantine Catholic Church in Slovakia

 

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku sa stala metropolitnou cirkvou,
v Bratislave bolo zriadené nové gréckokatolícke biskupstvo
a vymenovaný biskup

 

English version   


V stredu 30. januára 2008 prišlo z rozhodnutia rímskeho apoštolského stolca k niekoľkým závažným zmenám v štruktúre a postavení Slovenskej katolíckej cirkvi sui iuris (Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku):

1. Bola zriadená nová eparchia v Bratislave
2. Za eparchu (sídelného biskupa) pre bratislavské biskupstvo bol menovaný o. Peter Rusnák, protopresbyter a doterajší farár farnosti v Bratislave.
3. Prešovské biskupstvo bolo povýšené na arcibiskupstvo a prešovský biskup Ján Babjak bol ustanovený za arcibiskupa-metropolitu. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku tým bola povýšená na metropolitnú cirkev sui iuris.
4. Košický apoštolský exarchát bol povýšený na eparchiu.

 

 

1. Bola zriadená nová eparchia pre katolíkov byzantského obradu so sídlom v Bratislave. Novozriadená eparchia zahŕňa územia Bratislavského, Trnavské, Nitrianskeho, Trenčianskeho, Žilinského a Banskobystrického samosprávneho kraja. Nová eparchia má 10 farností; sú to Bratislava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Telgárt, Šumiac, Žilina, Martin. Gréckokatolícke bohoslužby sa pravidelne slúžia aj v Trnave, Piešťanoch, Komárne, Prievidzi, Ružomberku a Liptovskom Mikuláši. Pri sčítaní ľudu v roku 2001 sa na tomto území ku gréckokatolíckej cirkvi prihlásilo 14641 veriacich; toto číslo ale nezahŕňa gréckokatolíkov dlhodobo pracujúcich/bývajúcich/študujúcich na západnom a strednom Slovensku s trvalým pobytom na východnom Slovensku a tiež nemalý počet gréckokatolíkov, ktorí sa omylom hlásia k rímskokatolíckej cirkvi. Dnešný reálny počet veriacich Bratislavskej eparchie môže byť ca. 25 tisíc. Za katedrálny chrám bol určený chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža v Bratislave. Sídlom biskupa sa stala budova farského úradu v Bratislave na ulici 29. augusta č. 7. Kontaktné údaje sú zatiaľ zhodné s farským úradom v Bratislave.

 

2. Za biskupa pre Bratislavskú eparchiu menoval rímsky pápež Benedikt XVI. o. Petra Rusnáka, protopresbytera a doterajšieho farára v Bratislave. Biskupské svätenie prijal novovymenovaný biskup v sobotu 16. februára 2008 o 10:00 v Mestskej športovej hale v Prešove. Uvedenie do úradu sa uskutočnila v nedeľu 9. marca v rímskokatolíckom chráme sv. Vincenta de Paul v Bratislave - Ružinove so začiatkom o 11:00.

Peter Rusnák sa narodil 6. septembra 1950 v Humennom. Je synom gréckokatolíckeho kňaza. Teologické vzdelanie získal v rokoch 1982-1987 na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na kňaza bol vysvätený 14. júna 1987. Pôsobil ako správca farností Kapišová, Prešov, Vranov nad Topľou, Petrová, Bardejov, od roku 2003 bol farárom v Bratislave a protopresbyterom bratislavského protopresbyterátu. V rokoch 1990-1993 bol špirituálom v kňazskom seminári v Prešove, 1994-1995 bol tajomníkom biskupského úradu a ceremoniárom, v rokoch 1995 - 1998 synkelom (biskupským vikárom) a riaditeľom biskupského úradu. V rozpätí rokov 1990-2003 ako odborný asistent na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity prednášal homiletiku a pastorálnu teológiu. Je dlhoročným členom liturgickej komisie, aktívne sa podieľal na príprave prekladov bohoslužobných textov do slovenského jazyka. Biskupské heslo nového biskupa je "Marana-tha - Pane, príď!"

 

3. Zároveň prišlo k zmene štruktúry gréckokatolíckej cirkvi, a to povýšením Prešovskej eparchie na arcibiskupstvo. Slovenská gréckokatolícka cirkev sa tým stáva metropolitnou cirkvou sui iuris, čo znamená najmä väčšiu autonómiu v správe cirkvi. Najdôležitejšou zmenou bude zriadenie rady hierarchov slovenskej metropolitnej cirkvi. Slávnosť povýšenia na metropolitnú cirkev sa uskutočnila v nedeľu 17. februára 2007 o 10:00 v Mestskej športovej hale v Prešove.

 

4. Košický apoštolský exarchát sa od 30. januára stáva eparchiou, vladyka Milan Chautur eparchom Košickej eparchie. Slávnosť povýšenia na eparchiu sa slávila v pondelok 18. februára o 9:30 v Katedrále Narodenia presv. Bohorodičky v Košiciach.

 

 

Fotogalérie:

Novovymenovaný vladyka Peter Rusnák.
Gréckokatolícka katedrála v Bratislave. (3D panoramatické zábery)
Z intronizácie vladyku Petra za bratislavského biskupa.

 

Audiozáznamy:
Z rádia Lumen (mp3, 424 kB)
Z rádiožurnálu SRo (mp3, 407 kB)
Celá tlačová konferencia v Prešove z prenosu rádia Lumen (20:11; mp3; 8,1 MB)

 

Správa na oficiálnej vatikánskej stránke.

Správa na stránke Prešovského arcibiskupstva.

Fotoalbumy na stránke Prešovského arcibiskupstva.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.grkatpo.sk a www.tkkbs.sk (fotografie, texty, audiozáznamy a videozáznamy).

 

 

Aktuálne materiály k paschálnemu (veľkonočnému) obdobiu.

 

 

Táto stránka nie je oficiálnou stránkou Katolíckej cirkvi byzantsko-slovanského obradu na Slovensku.


Gréckokatolíci na Slovensku - Byzantine Catholics in Slovakia

Gréckokatolíci na Slovensku

Gréckokatolíci na Slovensku


(c) 1999 - 2008  grkat.nfo.sk      Naposledy upravil andreios  17.03.2008

NAJ.sk

Nová diecéza, nové biskupstvo, územné usporiadanie katolíckej cirkvi na Slovensku, Slovenskej katolíckej cirkvi sui iuris, erigovanie diecézy, svätý otec Benedikt XVI. menoval, nové diecézy