GRÉCKO 2006

Fotoreportáž s krátkym komentárom.

 

V predvečer sviatku svätej Paraskievy (26. júla) sme išli na ostrov Euvia (Εύβοια), kde je pútnický chrám k jej úcte. Po veľkej večierni nasledoval sprievod s ikonou cez celé mesto Chalkida (Χαλκίδα) až k moru, kde bol krátky moleben a sprievod späť do chrámu. Bola to veľkolepá ľudová slávnosť, na ktorú prišli tisíce ľudí.

 

 

Na začiatku veľkej večierne prichádzali chlapci - miništranti k vladykovi Agathangelovi so stichármi v rukách, aby si prijali jeho požehnanie pre svoju miništrantskú službu. Bez toho nemôže nikto konať službu v svätyni.

 

 

 

Litijník ako má byť.

 

 

Ikonu cez ulice miesta niesli a sprevádzali vojaci gréckej armády.
(Aj z toho vidno, aké postavenie má cirkev v gréckej spoločnosti.)

 

Moleben na brehu mora.

 

 

 

>>> pokračovanie >>>

 


Reklama:

   
   

Index > Texty > Rôzne > Grécko 2006 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

(c) www.grkat.nfo.sk   01.05.2007 andreios

NAJ.sk