GRÉCKO 2006

Fotoreportáž s krátkym komentárom.

 

 

 

Pretože väčšina účastníkov boli katolíci latinského obradu, bolo aj niekoľko prednášok o byzantskom obrade a tradícii a o živote Gréckej pravoslávnej cirkvi. Vladyka Agathangelos, riaditeľ Apostoliki Diakonia a šéf celého projektu, vysvetľuje proskomídiu božskej liturgie.

 

 

 

Rozoberali sa aj mnohé dogmatické a ekleziologické otázky, najmä v tom čase aktuálna otázka používania titulu "patriarcha Západu" pre rímskeho pápeža, ktorý bol vyškrtnutý z Annuario Pontificio. To vyvolalo v pravoslávnom svete pobúrenie, kritické listy zaslali do Ríma aj konštantínopolský patriarcha Bartolomej či aténsky arcibiskup Christodulos.

 

 

Záverečný večer so slávnostným odovzdávaním diplomov a darčekov.

 

 

 

Oficiálna spoločná fotografia.

 

--------------------------------- + ---------------------------------

 

Audiencia u Jeho Blaženosti Christodula, arcibiskupa aténskeho a celého Grécka 13. júla 2006. Prijatie bolo veľmi milé a srdečné.

 

 

 

Zaspievali sme mu (okrem iného) aj naše karpatské prostopínijové Mnóhaja ľíta (štyria russikovci).

 

 

 

Na schodoch arcibiskupského paláca.

 

>>> pokračovanie >>>

 


Reklama:

   
   

Index > Texty > Rôzne > Grécko 2006 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

(c) www.grkat.nfo.sk   01.05.2007 andreios

NAJ.sk