GRÉCKO 2005

Fotoreportáž s krátkym komentárom a malým rýchlokurzom gréčtiny.

 

 

Nuž a na záver zopár fotografií ako dokument o kurze a pobyte ako takom.

 

Medzinárodné teologické kolégium, kde sme boli hosťami. 

 

Takto sme sa trápili s gréčtinou v 35- stupňových horúčavách (to aby ste si nemysleli, že to bolo všetko len tak zadarmo, bez námahy).

 

 Účastníci kurzu s vladykom Agathangelom, o. protosynkelom Dionýzom, o. archimandritom Ignatiom, ktorí náš pobyt organizovali.

 

Na audiencii u arcibiskupa Christodula, hlavy Gréckej pravoslávnej cirkvi.

 

Sídlo Apostoliki Diakonia a synody gréckych biskupov.

 

Chrám monastiera Petraki, ktorý stojí pred sídlom Apostoliki Diakonia. V ňom sa vyhlasujú voľby všetkých nových gréckych biskupov.

 

Päť krásnych týždňov zbehlo ako voda. Dalo nám možnosť nielen naučiť sa základy nového jazyka a uvidieť krásnu krajinu, ale hlavne spoznať bratov a sestry z cirkvi, s ktorou, žiaľ, nie sme v plnej jednote. A pritom skoro všetko máme spoločné. Moje srdce často prenikala bolesť kvôli tomu, že som nemohol prijímať eucharistiu na bohoslužbách tak blízkych môjmu srdcu a tak podobných našim liturgiám. Dovoľte teda zopár ekumenických úvah na záver. Ak my, gréckokatolíci, nebudeme verní svojej východnej tradícii, budeme prekážkou obnovenia jednoty Kristovej cirkvi, budeme prekážkou naplnenia jeho vôle, aby všetci jedno boli. Imperatív jednoty si od nás vyžaduje skutočnú obnovu liturgickú, spirituálnu i teologickú, návrat k našej autentickej byzantskej tradícii. Nesmie to byť obnova len vonkajšia, ale obnova sŕdc, prehĺbenie nášho duchovného života. A tiež oslobodenie sa od predsudkov a uzdravenie pamäte cez modlitbu a odpustenie. Κύριε, ελέησον! Pane, zmiluj sa!

 

Text a foto: andreios

 Koniec a Bohu sláva.

 

<<< predošlé <<<


Index > Texty > Rôzne > Grécko 2005 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

(c) grkat.nfo.sk   28.08.2005 andreios

NAJ.sk