Náš pobyt v Grécku

Fomov dovolenkový cestopis

 

 

To bol nový Dionýzios, ale vedeli sme, že existuje ešte starý Dionýzios ďalej v horách. Cesta na tieto kláštory bola úžasná. Skoro žiadne autá, borovicové lesy, voňalo to tam nádherne a my sme si to fujazdili na našom skútriku. Spočiatku ako sme sa serpentínami štverali na Olymp, sme sa kochali nádhernými výhľadmi na pobrežie a priľahlé dedinky. Príroda na Olympe mi pripomínala trošku Slovenský raj – hlboké rokliny, po stranách vysoké biele skaly, hlavne ihličnany ale aj listnaté stromy, vzduch úžasný, ticho. Starý Dionýzios sa nám tiež veľmi páčil, čiastočne nám pripomínal Kláštorisko v Slovenskom raji, ale boli tam aj funkčné budovy.

 

 

 

Starý Dionysios

 

Jedáleň kláštora sv. Dionýza

 

Od kláštora viedol chodníček k jaskyni sv. Dionýza. Nevedeli sme, ako je to ďaleko, takže sme nemali potuchy, koľko času nám to zaberie. Nakoniec sme z toho mali takú menšiu túru. Chodníčkom sme zišli od kláštora hlbšie do údolia k rieke, cez mostík na druhú stranu a potom pozdĺž vodného toku ešte kus po lesnej cestičke až k spomínanej jaskyni. Bol to vlastne skalný previs, pod ktorým bola postavená „kaplnka“ a pri nej stojan s pieskom na sviečky. Človek mohol doslova fyzicky cítiť, že je to tam premodlené.

 

Jaskyňa sv. Dionýza

 

Keď sme sa vracali od jaskyne ku kláštoru, po chodníčku oproti nám kráčal pop, čotky v ruke. Kývli sme mu hlavou na pozdrav a on nám so širokým úsmevom odkýval. Bola to drobnosť, ale potešilo nás to, podobných milých príhod s duchovnými sme mali viac (napr. na spomínanej pevnosti Platamonas sme sa s Nil stojac na hradbách kochali výhľadom na more. Pod hradbami sme videli ako prišlo auto, z neho vystúpili traja kňazi, jasne že im Nil zamávala, jeden z nich odmával späť. Neskôr pri našej obhliadke pevnosti, sme dvoch z nich stretli, sedeli pod stromom na lavičke (doslova idilycký obrázok), jeden sa nás anglicky opýtal odkiaľ sme. Na záver našej prehliadky ešte jeden pop poprosil Nil, či by ich mohla odfotografovať s nejakou staršou pani a pánom. Šacovali sme, že to budú asi jeho rodičia). Skrátka zdalo sa mi, že v Grécku je duchovenstvo k cudzincom otvorenejšie, než napr. v Rusku – taká je naša osobná skúsenosť.

Po  návšteve starého Dionýzia som mal pocit, že sa treba vrátiť, aby sme stihli skúter včas vrátiť, ale Nil ma našťastie  prehovorila a pokračovali sme ešte ďalej smerom od Leptokarie na mestečká Dion a Vrontu. Tam sme mali vyhliadnutý kláštor sv. Kori (gr. Κόρη) – neviem aký a či vôbec to má slovenský ekvivalent. Vo Vrontu sa objavila ešte šípka aj na kláštor sv. Trojice. Tak najprv sme omrkli sv. Kori a potom sv. Trojicu. Svätotrojický kláštor, vlastne malý chrám, stál na samom okraji hlbokej rokliny. Dalo sa prejsť hlavnou časťou chrámu, na konci ktorej bol akoby vchod do ďalšej malej miestnôstky a z nej potom ešte vchod na akýsi balkónik, na  ktorom sa pod nohami návštevníka otvárala celá roklina. Nebolo tam ani živej duše, ale chrám bol otvorený.

 

 

Kláštor sv. Kori, Olymp

 

Prameň v kláštore sv. Kori

 

 

Chrám sv. Trojici na okraji skaly pod Olympom

 

 

 

 

Prekvapením pre mňa bolo, že v mnohých chrámoch, ktoré sme navštívili, boli ikony sv. Trojice na latinský spôsob: Kristus, vedľa neho deduško s trojuholníkom okolo hlavy, a medzi nimi holub (v chráme sv. Jána Predchodcu v Solúne mal každý z nich pri hlave aj písmená HO ÓN) – myslel som si, že takéto vyobrazenie v pravoslávnom svete nenájdem – sv. Ján Damaský sa musí v hrobe obracať. :-)

Ďalším prekvapením bolo, že v skoro všetkých chrámoch boli kazateľnice a v niektorých aj chóry, vo všetkých stoličky (v jednom chráme v Solúne bola na stĺpe vpravo od uličky tabuľka s nápisom „miesta pre mužov“, v ľavej časti zas „miesta pre ženy“).

 

 

<<< predošlé <<<                     >>> pokračovanie >>>

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index > Texty > Rôzne > Fomov cestopis z Grécka (1, 2, 3)

(c) www.grkat.nfo.sk   01.09.2008 andreios

NAJ.sk

Olympská riviéra, dovolenka na Olympskej riviére, tipy na výlety, čo by ste mali vedieť. Pravoslávne kláštory a kostoly v Grécku, fotografie, fotogalérie. Architektúra, cestopis, tip na dovolenku, prázdniny. Kultúra, umenie, pamiatky v Grécku pri mori.