Damask - mesto sv. Pavla

Krátky cestopis s fotografiami

 

 

Sýria je po Libanone druhá najkresťanskejšia krajina na Blízkom Východe. Zhruba 10% obyvateľov dvadsaťmiliónovej Sýrie sú kresťania, v Damašku je tento pomer ešte trochu vyšší. Miestnu kresťanskú komunitu posilňujú v posledných rokoch kresťania-utečenci z Iraku. Napriek tomu to kresťania nemajú ľahké. Keď sme boli v nedeľu na svätej liturgii v gréckokatolíckej katedrále, bolo tam menej ľudí ako v piatok (deň pracovného voľna), keďže mnohí musia v nedeľu pracovať.

 

Hradby starého mesta. Sú naozaj mohutné.

 

Jeden z domov starého mesta s typickou architektúrou a výzdobou.

 

Jedna z uličiek s obchodíkmi vedúca k Omajadovej mešite – najznámnejšej mešite v Damasku.

 

Pri potulkách starým mestom, ktoré je vraj zároveň najväčším trhoviskom na Blízkom Východe, sme neobišli ani niektoré miesta významné pre moslimov. Z mešít sme stihli navštíviť len Omajadovu mešitu – najväčšiu v Damasku. Na tomto mieste kedysi stál Jupiterov chrám, neskôr kresťanská bazilika a neskôr mešita. Je veľmi významná aj pre kresťanov, keďže v jej vnútri sa nachádza hrob sv. Jána Predchodcu (Krstiteľa), ktorého si veľmi ctia aj mohamedáni ako jedného z významných prorokov. (V tejto mešite sa pri hrobe sv. Jána Predchodcu modlil aj rímsky pápež Ján Pavol II. počas svojej návštevy Sýrie.)

 

Nádvorie Omajadovej mešity. Vnútri i v nádvorí sa chodí len naboso.

 

 

 

Hrob sv. Jána Predchodcu vnútri mešity.

 

Krstiteľnica v mešite ako symbol sv. Jána Krstiteľa.

 

Dialóg s islamom je veľmi ťažký, ale zdá sa, že nie nemožný. Jedným z lídrov tohto dialógu je aj gréckokatolícky patriarcha Gregor III. Práve počas nášho pobytu sa udialo historické stretnutie, ktoré sa akiste stane míľnikom v medzináboženskom dialógu s islamom. Na dvoch miestach – v jednom kresťanskom monastieri neďaleko Damasku a v Omajadovej mešite pri hrobe sv. Jána Predchodcu sa stretli vrcholní predstavitelia islamu a kresťanstva. Každý prednášal osobitne svoje modlitby.

 

Patriarcha Gregor III. s najvyššími moslimskými predstaviteľmi po skončení medzináboženského stretnutia.

 

Necelé tri dni sú veľmi krátko na mesto ako je Damask, ale i tak to bol veľmi pekný a požehnaný čas. Odchádzal som s túžbou vrátiť sa, nesúc si v srdci silné zážitky z miest spojených so svätým Pavlom. A tiež, nesúc v srdci a v modlitbe našich bratov a sestry kresťanov, najmä gréckokatolíkov, ktorí žijú a vydávajú svedectvo Kristovi v neľahkých podmienkach.

 

Andrej Škoviera

 

 

Na záver pridávam na dotvorenie atmosféry zopár záberov zachytávajúcich dopravné prostriedky:

 

Praktické autíčko do starého mesta, ktoré by mohlo slúžiť aj ako rodinné auto. ;-)

 

Plný autobus s otvorenými dverami nie je ničím nezvyčajným.

 

Tento nádherný Pontiac bol jedným z mnohých veteránov, ktoré možno stretnúť v uliciach Damasku.

 

 

 

<<< predošlé <<<

 

 

Súvisiace odkazy:

História melchitskej gréckokatolíckej cirkvi s krátkym životopisom patriarchu Gregora III.

Ekumenická iniciatíva arcibiskupa Eliasa Zoghbyho

 

Externé odkazy:

Melchitský gréckokatolícky patriarchát


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index > Texty > Rôzne > Damask - mesto sv. apoštola Pavla (1, 2, 3, 4)

(c) grkat.nfo.sk   30.12.2008 andreios

NAJ.sk