Prvé sväté prijímanie v Piskorovciach /06.06.2010/

„ Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie Kráľovstvo.“

(Mk 10,14)

Po minuloročnom l.sv. prijímaní ktoré bolo vo farskom chráme v Rafajovciach /3 deti/, sme toho roku v nedeľu 06.06.2010 mali túto slávnosť na filialke v Piskorovciach. Štyri deti – Marek Šafranko, Nikola Bobelová, Ján Chvaščák a Natália Zajarošová prvý-krát pristúpili ku sviatosti zmierenia a Eucharistie.

Po dlhšej a dôkladnej príprave z hodín náboženstva, v sobotu 05.06.2010 o 16.00 hod. sme sa zišli spolu s rodičmi a našim duchovným o. Pavlom v miestnom chráme k spoločnej modlitbe Molebenu k Božskému Srdcu po ktorej už nasledovalo individuálne vysluhovanie sviatosti zmierenia. Po zakončení tohto obradu zmierenia sme ešte so spomínanými deťmi „spálili“ hriechy pred chrámom hneď pri kríži, ako znak toho, že tak ako v tomto ohni zmizol papier s našimi hriechmi, tak oni naozaj zmizli v ohni lásky Božieho milosrdenstva ktoré odpúšťa.

Potom nasledovala krátka generálka nedeľnej slávnosti. V nedeľu o 10.15 deti nádherne oblečené a usmiate za nádherného slnečného počasia už čakali na sprievod, ktorý sa im vybral oproti z chrámu. Tak v sprievode za zvuku zvonov sme všetci vstúpili do krásne vyzdobeného chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky. Po úvodnej piesni v podaní prvoprijímajúcich detí /“Milý Ježiš, priateľ detí“/ a za gitarového doprovodu kantorky Lucie Popovičovej, deti odovzdali Ježišovi tieto dary: pšeničné klásky, hrozno, prosforu a víno. Tieto dary o. Pavol položil pred ikonu IC XC a následne všetkých srdečne privítal.

Nasledovala sv. liturgia ktorá bola obetovaná za prvoprijímajúcich. Hlavná myšlienka kázne sa niesla v duchu, že Eucharistia to je Kristus sám, ktorý sa nám daruje pre posväcovanie, očisťovanie, uzdravovanie ale hlavne aby sme v Ňom mali večný život. Pred modlitbou VERÍM deti si obnovili krstné sľuby, pričom v rukách držali zažatú sviecu a na hrudi mali pripnuté ich krstné košieľky. Pred a aj po sv. prijímaní deti zaspievali dve piesne a na konci sv. liturgie o. Pavol im odovzdal pamätné listy a aj obrázok s modlitbou ku vykonaniu si 9 prvých piatkov.

Ako bodka za slávnosťou bolo pózovanie pred fotografmi, aby tento deň nebol len pamätným pre myseľ, ale aj pre budúce generácie.