Poloha farnosti

„V severnej časti Zem-plínskej župy, v oblasti vysokých skál, v úplnej izolácii od ruchu sveta, v lone úzkej kotliny sa nachádza obec Rafajovce. Na hrboľatých horských cestách ešte aj v dnešnej dobe sa ťažko dá priblížiť k obci.“ Takto v roku 1900 opísal uhorský historik Ede Ungváry našu obec. Počiatky osídlenia podľa archeologických nálezov siahajú až do obdobia neolitu /2000-1700 pred Kr./, o čom svedčia aj mohyly – niekdajšie hroby – nájdené z tohto obdobia v Rafajovskom chotári. Rafajovce boli najmladšou dedinou v doline Ondalíka. Boli jedinou dedinou ktorú spolu založili valasi a rusíni podľa zákupného valašského práva. Obec sa nachádza v nadmorskej výške 170 – 250m, v južnej časti Nízkych Beskýd, v doline riečky Ondalík len 5 km od rekreačnej oblasti Domaša. Vzdialenostne od okolitých miest je obec 23 km od Vranova nad Topľou, 23 km od Stropkova a 25 km od Humenného. Mohli by sme teda obec nazvať akousi križovatkou dopravy. V doterajšej histórii sa obec volala: 1596 Rafayocz, 1773 Rafajowcze, 1786 Rafajocz, Rafajowce, 1808 Rafajóc, Rafajowce, 1863-1907 Rafajóc, 1907-1913 Máriakút, od 1920 dostal názov konečnú podobu Rafajovce.

o. Pavol Székely , správca farnosti