Piskorovce

Chrám vo filiálnej obci Piskorovce je zasvätený Ochrane Presvätej Bohorodičky. Bol postavený v roku 1936. Tento chrám nahradil pôvodný - drevený, postavený v roku 1891, ktorý bol postavený asi 200 m severnejšie od toho, ktorý stojí dnes. Pôvodný drevený chrám mal 3 veže. Prikrytý bol šindľami. Počas druhej svetovej vojny v ňom bola ošetrovňa pre ranených, no neskôr, po jej skončení, chrám stratil svoju podobu. Niektoré ikony sa preniesli do nového (teda dnešného) chrámu. Zachoval sa aj barokový zvon, ktorý bol zliaty až v roku 1764. Staré cirkevné knihy sa nachádzajú v archíve v Humennom. Terajší chrám bol renovovaný zvnútra i zvonku v roku 1989. Posviacka sa vykonala 8.10.1989 za prítomnosti o. ordinára Jána Hirku. V roku 1990 bola k chrámu zo severnej časti pribudovaná sakrestia. Všetko ale poznamenáva „zub času“, preto aj v dnešnom období je stále čo opravovať, renovovať či vylepšovať. No chrám v Piskorovciach si zachováva stále svoju krásu a obdiv.

Evanjeliár

Bohostánok s Evanjeliárom

Zaprestolná ikona

Ikonostas

Prestol

Melchidezech

Vecera

Stavba

Vecera

Primičná sv. liturgia o. Čečka

Eugen Kočiš

Sprievod