Archieparchiálny odpust v Rafajovciach /22.-23.05.2010/

Nádherné slnečné počasie umocnilo duchovný zážitok mnohých pútnikov na jednom z prvých archieparchiálnych odpustov, ktorý sa uskutočnil na sviatok Sv. Päťdesiatnice /Zostúpenia Sv. Ducha/ 22.-23.5.2010 v Rafajovciach. Program odpustu začal už v sobotu popoludní stretnutím približne 100 detí a mládeže pod taktovkou štyroch animátoriek hnutia eRko z Ďapaloviec a šiestich bratov bohoslovcov z prešovského seminára. Súťaže, kvízy, eRko tance dopĺňali hlavnú tému tohto vyše dvojhodinového stretnutia a tou boli: sedem darov Sv. Ducha.

Potom sa zhromaždení veriaci za spevu mariánskych piesni presunuli ku kaplnke za obcou, kde pri prameni posvätili vodu a pomodlili sa moleben k Matke Božej. Po večierni nasledovala sv. liturgia ktorú slávili o. Milan Lach SJ z Centra V-Z v Košiciach, o. Jozef Zorvan z Bardejova a o. Pavol Székely, miestny správca. Večerný program bol venovaný hlavne mladým, ktorí spolu s gospelovou skupinou Bazilea pod vedením o. Matúša Čekana z Vranova – Juh chválili modlitbami Stvoriteľa. Vyvrcholením týchto chvál bola eucharistická pobožnosť s požehnaním.

V nedeľu po rannej sv. liturgii v cirkevnoslovanskom jazyku, po modlitbe sv. ruženca a po sv. omši, sa zhromaždení veriaci spolu s o. Michalom Zorvanom vranovským protopresbyterom pomodlili modlitbu Akatistu k Sv. Duchu. Vyvrcholením slávnosti bola archijerejská sv. liturgia za účasti troch vladykov: Mons. Jána Babjaka /hlavný služiteľ/, Mons. Petra Rusnáka /kazateľ/, Mons. Jána Eugena Kočiša a viacerých kňazov z okolia. V úvode sv. liturgie vladyka Ján posvätil vernú kópiu rafajovskej ikony Presvätej Bohorodičky zhotovenú pri príležitosti 260-teho výročia postavenia miestneho chrámu.

Krásu tejto liturgie spevom umocnil zbor blah. muč. P.P. Gojdiča z Vranova – Čemerného. V závere o. Pavol Székely vyjadril trojité poďakovanie: Nebeskému Otcovi za jasné počasie, vladykom za povzbudivé slová a ich prítomnosť a všetkým ostatným pútnikom i domácim za ich účasť a pomoc pri prípravach odpustu. Na tvárach všetkých prítomných, ako vladykov tak aj veriacich, bolo jasne vidieť neskrývanú radosť z toho, že každý z tohto odpustu mohol odchádzať domov naplnený milosťami a darmi oživujúceho Sv. Ducha.