Farský odpust v Rafajovciach: 08.-09.09.2007

Farský odpust na sviatok Narodenia MP OY v Rafajovciach: 08.-09.09.2007 Cez víkend 08. – 09.09.2007 sme u nás v Rafajovciach slávili náš chrámový odpust /tzv: „malý“/ na sviatok Narodenia MP OY. Program tohto odpustu bol nasledovný:

sobota: 15.45 – sprievod od cerkvi ku kaplnke
16.00 – svätenie vody pri prameni
17.00 – veľká večiereň s litijou /v cerkvi/
18.00 – sv. liturgia
nedeľa: 09.00 – sv. ruženec
09.30 – Akatist k MP OY
10.00 – sv. liturgia s myrovaním a sprievodom okolo cerkvi

Hlavným slúžiacim bol o. Gabriel Székely z farnosti Prešov – mesto a kazateľom o. Patrik Székely z farnosti Červená Voda /okr. Sabinov/. O.Patrik pripomenul veriacim v kázni, že MP OY je tá, s ktorou Cirkev nášho obradu začína ale i završuje indikt /cirkevný rok – začína 01.09./. Na začiatku indiktu je práve Sviatok Narodenia MP OY /08.09./ a v jeho závere je tiež mariánsky sviatok Zosnutie MP OY /15.08./ a aj Uloženie pásu MP OY /31.08./ . S Máriou – pod jej ochranou a vedením my veriaci máme prejsť tajomstvami liturg. roka s otvoreným srdcom na počúvanie Božieho hlasu a s rozhodnutím plniť Jeho vôľu. Presne tak ako to robila Panna Mária.