Nový duchovný správca vo Farnosti / júl 2007 /

Dňa 15.07.2007 /nedeľa/ slávil u nás prvé liturgie náš nový duchovný správca o. Pavol Székely, ktorý bol ustanovený menovacím dekrétom č. 2277 z 21.06.2007 .Prvá jeho liturgia v novej farnosti bola práve v Rafajovciach o 7.30 hod, potom v Piskorovciach a nakoniec vo V.Hrabovci. Boli to také prvé „zoznamovacie“ stretnutia. Poobede potom spolu s manželkou prvýkrát vstúpili do miestnej farskej budovy spolu s niekoľkými veriacimi, ktorí boli na nedeľnej pobožnosti v chráme. Aj toto vlastne bolo jedno z prvých neformálnych tzv. zoznamovacích stretnutí medzi novým správcom, no i novými veriacimi.

Hneď potom v pondelok prebehlo sťahovanie o. Pavla s rodinou /aj malý Paľko Jozafát – práve oslavoval 2 roky/ aby sa hneď pustil do každodennej pastorácie medzi jemu zverenými duchovnými ovečkami. Nakoľko farská budova potrebovala niektoré nutné opravy, o. Pavol spolu s farskou radou sa dohodli o potrebnej rekonštrukcii vnútra farskej budovy. V druhej polovici júla 2007 za výdatnej a veľmi ochotnej pomoci veriacich z filialky Piskorovce /p.Šafranko, p.Popovič, bratia Homoľovi/ a p. J. Fedora /stolár z Rafajoviec/ došlo k takejto rekonštrukcii: bola položená nová plávajúca podlaha /čerešňa/ na väčšine plochy fary, v dvoch miestnostiach bola položená dlažba /chodba, WC/, bola vymenená stará kuchynská linka a nahradená novou /sponzorský dar zo Šamorína/ a tiež bol zakúpený nový kuchynský sporák /starý bol už opotrebovaný z r.1991/

Tak skoro dva týždne boli také „pracovné“, ale všetkých zainteresovaných hnala túžba, že to bude lepšie než predtým. S Božou pomocou a za veľkej pomoci spomínaných veriacich zvlášť z Piskoroviec už v auguste dostalo vnútro fary iný nádych, čo potvrdili aj slová o. protopresbytera z Vranova n/T. /o. Š. Kopčák/ pri dekanskej vizitácii: „Tak to sa tu veľmi zmenilo, nato že je to stará kamenná budova pôsobí to teraz tak jednoliato a aj novo – veľmi pekne.“ O. Pavol pri najbližšej farskej rade ukázal výsledok rekonštrukcie kurátorom a aj tí zhodnotili pozitívne celkovú opravu. „Veď to bude slúžiť nám, ale i všetkým ostatným kňazom a ich rodinám, ktorých tu Boh v budúcnosti pošle.“ – dodal o. Pavol.

Životopis o. Pavla Székelyho