Jún – mesiac úcty Božskému Srdcu

„ O najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!“

Cirkev nám v tomto mesiaci jún ponúka v následnosti za sebou dva pekné sviatky: Sviatok Najsvätejšej Eucharistie a Sviatok Božského Srdca milujúceho ľudí. Obidva tieto sviatky nás pozývajú k uvažovaniu o veľkej Božej láske /pozri MaP s. 762-763/ ale aj k veľkému zamysleniu sa nad sebou samým – nad svojím životom, nad mojím vzťahom s Bohom /zvlášť vzťah ku sviatostiam /, nad svojím vnútrom /celkový postoj kajúcnosti a uvedomenia si potreby Božieho milosrdenstva vo svojom živote/. Zvlášť silne môžeme pochopiť prepojenosť medzi darom Najsv. Eucharistie a darom Božieho milosrdenstva, lebo ak by boh nebol k nám milosrdný, kto z nás by bol hodný prijať jeho Telo a Krv pre večný život? Tak ako Ježiš pri ustanovení sviatosti Eucharistie dáva seba samého pre nás a našu spásu ako znak jeho lásky tak toto celé aj završuje otvorením svojho Srdca na kríži /pri prebodnutí jeho boku/. Teda v tomto duchu aj my v Rafajovciach sa zvlášť v tomto čase modlíme pobožnosti: moleben k Božskému Srdcu /pred sv. liturgiami/, ruženec Božieho milosrdenstva /príležitostne/a Akatist k IC XC , aby sme na tajomstvo Božej lásky odpovedali i my čo najhlbšou a vrúcnou láskou v úprimnej modlitbe. Ponoriť sa do Božieho milosrdenstva – to je jediná záchrana pre tento svet.

Modlíme sa: „Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami aj s celým svetom!“ (z Korunky Božieho milosrdenstva)

Máj – mesiac zasvätený našej Nebeskej Matke

„ O Mária, Matka Božia, pros vždy Boha za nás.“

Aká by to bola mariánska úcta, keby sme si v tak nádherný mesiac – mesiac lásky, nespomenuli na našu Nebeskú Mamku. A my v Rafajovciach jej môžeme stále len a len ďakovať za to, čo pre nás robí – za jej ochranu i silný príhovor u Stvoriteľa. Práve preto v liturgickom živote našej farnosti zvlášť v máji sa k nej utiekame pestrou škálou modlitieb, ktoré nám ponúka cirkev a to: sv. ruženec /pred každou sv. liturgiou/, moleben k MP OY /aspoň 4 x v týždni/, Akatist k MP OY /príležitostne v týždni/, Paraklis /príležitostne/. Zvlášť silný duchovný zážitok pre miestnych no i návštevy od inokadiaľ je keď ideme /hlavne v nedeľu popoludní-14.30/ ku kaplnke pri prameni za obcou a tam strávime pri našej Matke Márii čas požehnanej modlitby. Potom sa ešte posilníme dúškom výbornej posvätenej vody z prameňa /svätíme ju 3 x v roku/ a v sprievode za spevu mariánskych piesni sa vraciame domov. Takto mesiac máj je pre nás všetkých jedným z najkrajších mesiacov v roku, lebo každý jeden deň sa naše srdcia upierajú na tú najkrajšiu zo žien – Pannu Máriu.