Stretnutie gréckokatolíckych biskupov v Prešove

 

 

"Archijerejská svätá liturgia ktorú slúžil kyjevsko – haličský vyšší arcibiskup Ľubomyr kardinál Huzar"