15.09.2005 sme sa zúčastnili archijerejskej sv. liturgie v Ľutine spojenej s vysviackou novopresbytera Miloša Galajdu