KRONIKA

2001

2002

2003

2004

20052001

Dňa 30.9.2001 sme v mariánskom chráme v Kežmarku ( v Kežmarku v tom čase nebol gréckokatolícky chrám, tak sa slúžilo v rímskokatolíckom chráme) po slávnostnej sv. liturgii počas odpustovej slávnosti k sviatku Pokrovu presv. Bohorodičky (Ochrane Panny Márie), zaspievali skladbu Spodobi Hospodi. Bolo to naše prvé ( neverejné ) vystúpenie, všetkých prítomných ľudí (kňazi a členovia miešaného zboru ) sme milo prekvapili.

Dňa 24.12.2001 o 22:00 hod bolo prvé verejné vystúpenie nášho zboru v mariánskom chráme v Kežmarku. Počas povečeria k sviatku Narodenia Pána (Roždestva Christovho), bola zaspievaná skladba Spodobi hospodi a na konci S nami Boh.
© by baldy