REPERTOÁR

Skladby sú delené podľa liturgického roku a podľa toho na akú príležitosť sa spievajú. Niektoré skladby sú na stiahnutie v obrázkovom fotmáte jpg. Pripravujeme ich aj vo formáte midi. Ak som zverejnením nôt porušil niekoho autorské práva, zašlite my pripomienky . Ospravedlňujem sa za prepis staroslovienských názvov nôt, ale neštudoval som staroslovienčinu.Liturgické   Liturgické Večiereň  Večiereň Voskresne  Voskresne
Vianočné  Vianočné K Bohorodičke  K Bohorodičke Príležitostné  Príležitostné
Lit. sv. Jakuba  Lit. sv. Jakuba

Pôstne  Pôstne

Liturgické skladby:

Priidite, poklonimsja - pri malom vchode, Nikifor  

Svjatyj Bože - trojsvätý hymnus, autor neznámy

Svjatyj Bože - pohrebné trisvjatoje, A. Archangelvskoho  

Svjatyj Bože - 3 druhy  

Íže Cheruvími - hymnus na božskej liturgii pred Veľkým vchodom, M. E. Kovalevskoho   , 2. str.

Íže Cheruvími - hymnus na božskej liturgii pred Veľkým vchodom, Smarosymonovskaja   , 2. str. , 3. str.

Milost Mira + Svját, svját, svját - z anafory božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho, A. Kastalbskoho   , 2. str.

Tébe pojém - ďakovný chválospev anafory božskej liturgie, A. K.Ajagov  

Otče náš - M. Verbickij  

Mnoholistvije - mnoho rokov, moskovskoje   hore

Mnohaja lita - neznámy autor Ol. K.  

Večiereň:

Večery tvojeja tajnyja - R. Revakovy  

Spodobi Hospodi - Ráč nás Pane v tento večer..., neznámy autor   , 2. str.

Blažen muž - neznámy autor   , 2. str.

Božská Liturgia sv. Jakuba:

Pomjani hospodi Bóže náš -  

Blahosloven hrjadýj -  

Skladby k Bohorodičke:

Pod tvoju milosť -   , 2. str.

Marie divo - Agni parte, grécky nápev   , 2. str. , 3. str. , 4. str. , 5. str.

Bohorodice Divo - grécky nápev, A. Archangelskij  

Bohorodice Divo -  

Bohorodice Divo - S. Trubačeva  

Neprechodimaja vrata -

Voskresne skladby:

Christós anésti - grécky tropár paschy   hore

Tvoje vskriesenie - spieva sa pred liturgiou  

Christos voskrese - úprava Ing. Miroslav Vojtička  

Tropár paschy - A. Kasmalvskoho, koncertovka   , 2. str.

Tropár paschy - autor neznámy  

Tropár paschy - A. Turenkova  

Tropar paschy - S. Trubačeva  

Anhel vopijaše - Balakireva   , 2. str.

Vianočné:

Car nyni prebohatyj - bieloruská koleda  

Viflejemi novina - na ľudový nápev  

S nami Boh  

Novina sa stala - na ľudový nápev  

Vselenaja veselisja  

Nyni Adame   hore

Predvičnyj rodivsja  

Koli jasna zvizda  

Izbavlenije - vianočný pričasten  

Neplač Rachile  

Dobrij večir tobi - P. Vasil

Božij syn dnes  

Pôstne skladby:

Krestu tvojemu  

Krestu tvojemu - kijevské, O. Košec , 2. str.

Príležitostné skladby:

Slava Kirillu i Metodiju - oslavná skladba k sv. Cyrilovi a Metodovi, A. Borodina

Tvoje jasné oči - k blahoslavenému Petrovi Pavlovi Gojdičovy, M. Gavala

Hospodi pomiluj 100x

Hospoď Vocaritsja - S. Pjabčenko   hore
© by baldy