UKÁŽKY

Tieto mp3 sa nahrávali 23.8.2003 v gréckokatolíckom chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky v Ľubici, amatérskym spôsobom pomocou počítača. Všetky skladby sú vo formáte mp3.

  1. Anhel vopijaše - Balakireva / stereo, 22 KHz / (2:26)
  2. Cheruvimskaja pisn - Smarosymonovskaja / stereo, 22 KHz / (3:51)
  3. Christos voskrese - moskovské / stereo, 22 KHz / (1:11)
  4. Hospoď vocarisia - Sergej Pjabčenko / stereo, 22 KHz / (1:46)
  5. Krestu tvojemu / stereo, 22 KHz / (0:49)
  6. Neprochodimaja vrata / stereo, 22 KHz / (1:37)
  7. Pomiani Hospodi - liturgia sv. Jakuba / stereo, 22 KHz / (1:19)
  8. Sviatyj Bože / stereo, 22 KHz / (0:59)
  9. Tebe pojem / stereo, 22 KHz / (1:24)
  10. Tvoje jasne oči - text a hudba M. Gavala / stereo, 22 KHz /(1:55)© by baldy