VZNIK ZBORU


S iniciatívou vzniku mužského zboru sme prišli mi chlapci z farnosti Ľubica a filiálky Kežmarok v roku 2001 (inšpiráciou nám bol bohoslovecký zbor sv. Romana Sladkopevca). Prvý nácvik sa začal 8.9.2001 o 18:00 hod. v gréckokatolíckom chráme v Ľubici, kde sa zišlo 9 chlapcov z farnosti Ľubica a filiálky Kežmarok. Boli to: Miroslav Vojtička - dirigent, Štefan Krolák - tenor2 neskôr tenor1, Róbert Krolák - tenor1, Peter Olekšák - tenor1 neskôr tenor2, Miroslav Drugáč - tenor2, Pavol Olekšák - barytón, Marek Olekšák - barytón, Ján Krolák - bas a Marek Balabas - bas. Najskôr sme sa rozdelili podľa hlasového rozpätia do jednotlivých hlasových skupín. Prvú skladbu ktorú sme cvičili bola Spodobi hospodi (Ráč nás Pane v tento večer...) V tento deň sme sa učili prvé dva riadky. Najprv sa naučil tenor1 potom tenor2 ,neskôr barýtón a bas. Po spojení všetkých hlasov zaznel po prvý krát štvorhlasný mužský spev, ktorý bol výsledkom dvojhodinovej tvrdej práce. Tento spev sa nám veľmi zapáčil a to aj napriek chýbam, ktoré vznikli, ako je dynamika, technika spevu a pod.. Pre nás to bol prvý úspešný krok povzbudzujúci k pokračovaniu tohto diela.
© by baldy