KRONIKA

2001

2002

2003

2004

20052005

Prvé vystúpenie mužského zboru v roku 2005 sa konalo spoločne s chrámovým miešaným zborom v nedeľu dňa 9.1. o 9:00 hod. počas sv. liturgie v gréckokatolíckom chráme v Ľubici. Na začiatku sv. liturgie odznela skladba Pod tvoju milosť a zároveň počas sv. prijímania a na konci sv. liturgie odzneli mládežnícke skladby: Do tmy na svet a Nikto ma nemôže.

Dňa 16.1.2005 o 7:30 hod. vystúpil mužský zbor v novom evanjelickom chráme v Kežmarku.Zaspievané boli tieto skladby: Pridite poklonimsja, Sviatyj Bože - Bohosl., Iže cheruvimy, Tebe pojem a zároveň počas sv. prijímania a na konci sv. liturgie odzneli mládežnícke skladby: Do tmy na svet, Ježiš a Nikto ma nemôže.

Dňa 19.2.2005 našu farnosť navštivíli bohoslovci druhého ročníka Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty z Prešova, ktorí boli na výlete v Tatrách. Večer na staroslovienskej svätej liturgii v gréckokatolíckom chráme v Ľubici sme zaspievali tieto skladby: Pridite poklonimsjia, Svjatyj Bože - pohrebné, Iže Cheruviny, Svjať Hospoď, Tebe pojem, Otče náš, Pomiani Hospodi a Pod tvoju milosť.

Počas Veľkonočnej nedele dňa 27.3.2005 o 7:30 hod. vystúpil mužský zbor v novom evanjelickom chráme v Kežmarku. Počas sv. liturgie odzneli skladby: Iže Cheruviny, Christos voskrese I a Christos anesti - Grécke.
Zároveň v tento deň o 14:00 hod. vystúpil zbor v gréckokatolíckom chráme v Ľubici, kde počas Veľkonočnej večierne odzneli skladby: Christos voskrese I a Spodobi hospodi.

Dňa 2.4.2005 sa v Ľutine konala fatimska sobota, ktorú organizoval popradský dekanát, pod ktorý patrí aj naša farnosť Ľubica ( s filiálkou Kežmarok). Počas slávnostnej sv. liturgie v mariánskej bazilike Minor, ktorú celebroval prešovský protosynkel o. Skyba s kňazmi popradského dekanátu vystúpil náš zbor, ktorý počas sv. prijímania a na konci sv. liturgie zaspieval skladby: Christos anesti - Grécke, Tvoje vzkriesenie a Christos voskrese I . Okrem mužského zboru vystúpil detský zbor a chrámový miešaný zbor, ktorý viedol celú sv. liturgiu.
Sv. liturgia bola slúžená za hlavu katolíckej cirkvi pápeža Jána Pavla II. Zároveň v ten deň večer o 21:37 vo Vatikáne nás navždy opustil pápež Ján Pavol II, ktorý bol hlavou katolíckej cirkvi, pričom táto smrť sa dotkla nielen všetkých kresťanov, ale aj nekresťanov a iných ľudí na celom svete.
K tejto udalosti na jeho pamiatku zaspieval mužský zbor v gréckokatolíckom chráme v Ľubici skladby: Christos voskrese I a Svjatyj Bože - pohrebné.
© by baldy