KRONIKA

2001

2002

2003

2004

20052004

Ďalšie vystúpenie mužského zboru bolo 7.2.2004 počas plesu kresťanských rodín, ktorý sa konal pred pôstnym obdobím. Počas úvodného programu boli zaspievané tieto skladby: Sviatyj Bože , Tebe pojem, Bohorodice divo - Grécke, Pod tvoju milosť a Pridite poklonimsja, prítomní nás odmenili potleskom.

Na Veľkonočnú nedelu dňa 11.4.2004 zbor vystúpil v novom evanjelickom chráme v Kežmarku, kde počas sv. liturgie vstupoval s liturgickými a veľkonočnými skladbami.
O deň neskôr sme vystúpili počas sv. liturgie v gréckokatolíckom chráme v Ľubici.

Vystúpenie mužského zboru spoločne s chrámovým miešaným zborom a mládežníckym zborom (z Ľubice, Kežmarku a z Malcova ) skrášlilo obrady počas sobášnej sv. liturgie dňa 19.6.2004.

Dňa 13 - 15.8.2004 v rámci odpustovej slávnosti ĽUBICA 2004 sa konal po druhý krát v Ľubici festival pod názvom: " Hľa tvoja matka ". Počas tohto festivalu dňa 14.8.2004 o 17:00 hod v rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie vystúpil mužsky zbor, kde počas sv. liturgie zaspieval skladby: Marije divo - He agni, Sviatyj Bože - Bohosl., Iže cheruvimy, Tebe pojem, Otče náš, Hospodi pomiluj - 100x, Večery tvojeja a Pomiani hospodi.
V tento deň o 19:00 hod začal samotný festival, kde spomedzi deviatich zúčastnených zborov mužský zbor vystupoval v poradí šiesty. Boli zaspievané tieto skladby: Pomiani hospodi - na skúšku, Pod tvoju milosť, Hospodi pomiluj - 100x a Christos voskrese I.Po odspievaní sme boli od ľudí odmenený potleskom.
O deň neskôr počas slávnostnej akadémie pred slávnostnou odpustovou sv. liturgiou a počas myrovania mužský zbor zaspieval skladby: Marije divo - He agni, Pod tvoju milosť, Bohorodice divo - Grécke a Hospodi pomiluj - 100x.

V priebehu septembra mužský zbor vystúpil v Ihľanoch, kde počas sv. liturgie zaspieval skladby: Pod tvoju milosť, Pomiani hospodi, Sviatyj Bože - Bohosl., Iže cheruvimy, Tebe pojem, Otče náš, Večery tvojeja, Hospodi pomiluj - 100x a Bohorodice divo - Grécke. Po skončení sv. liturgie sme sa porozprávali s miestnym kňazom a s mládežou.

V nedeľu dňa 5.9.2004 o 7:30 hod. v novom evanjelickom chráme v Kežmarku mužský zbor vystúpil na sv. liturgii so skladbami: Pod tvoju milosť, Sviatyj Bože - Bohosl., Iže cheruvimy a Hospodi pomiluj - 100x. Po skončení sv. liturgie sme si urobili zborový výlet do Vysokých Tatier ( prechod z Malej Studenej doliny do Veľkej Studenej doliny cez Priečne sedlo) .

Dňa 15.9.2004 o 14:00 hod mužský zbor vystupoval na festivale FEST 2004, ktorý sa konal v spoločenskej sále v Milpoši ( pri Lipanoch ), kde spomedzi siedmych zborov išiel šiesty. Počas vystúpenia boli zaspievané tieto skladby: Pod tvoju milosť, Bohorodice divo - Grécke, Hospodi pomiluj - 100x a Mnohaja lit - Košec, všetci prítomní nás odmenili dlhým potleskom. Na konci festivalu sme sa všetci účinkujúci zišli na pódiu, tam sme spoločne zaspievali dve mládežnícke skladby: Vždy je s nami a Toto je deň, pričom nám dal kňaz všetkým požehnanie a zaspievalo sa Mnoholistvije. Po skončení festivalu sme šli do miestneho gréckokatolíckeho chrámu, kde sme zaspievali niekoľko skladieb a po návrate do kultúrneho domu nás čakalo príjemné pohostenie a rozhovory s mládežou.

Na Vianoce 2004 sme vystúpili na povečerí Narodenia Pána v Kežmarku a potom aj Ľubici, kde sme pomáhali kantorovať a pár skladbami sme ľudí navnadili na náš nadchadzajúci koncert.
V ten istý deň o 24:00 hod. po povečerí Narodenia Pána v gréckokatolíckom chráme v Ľubici vystúpil mužský zbor so skladbami: Dobryj večir tobi a Novina sa stala.

Dňa 26.12.2004 sme zorganizovali náš prvý samostatný koncert, ktorý sa uskutočnil v novom evanjelickom chráme v Kežmarku o 18 hod. Vystúpili sme s 11 prevažne vianočnými skladbami. Medzi skladbami boli krátke duchovné príhovory. Po skončení sme boli odmenený dlhým potleskom a malým sladkým darčekom. hore
© by baldy