Pavol Olekšák


Vek: 21 rokov

Bydlisko: Kežmarok

Hlasové zaradenie: Barytón

Súčasné pôsobisko: študent Katolíckej univerzity, odbor manažment v Poprade.

spä© by baldy