Michal Vadrna

marek.b.jpg(63 kb)
Vek: 18 rokov

Bydlisko: Kežmarok

Hlasové zaradenie: Barytón

Súčasné pôsobisko: študent Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.

späť© by baldy