Nezábudka

o. Emil Zorvan

 

    Otec Emil bol otcom myšlienky stretnutí gréckokatolíckej mládeže. Sám sa aktívne podieľal na organizovaní všetkých ročníkov - od prvého na Ružíne v roku 1991 až po desiate na Bystrej. Jeho srdce horelo láskou k mladým ľuďom, bol stále ochotný sa nám venovať s nesmiernou obetavosťou.

    Narodil sa 14. júna 1947 v Závadke, okres Spišská Nová Ves v rodine gréckokatolíckeho kňaza Emila Zorvana. Časť mladosti prežil v severných Čechách, kam bol jeho otec komunistami vyvezený, niekoľko rokov potom v Bratislave. V roku 1968, po obnovení činnosti gréckokatolíckej cirkvi, zanechal štúdium na Vysokej škole poľnohospodárskej v Brne a medzi prvými sa prihlásil na štúdium teológie. Po jeho ukončení v roku 1973 bol vysvätený na kňaza vladykom Vasiľom Hopkom. Ako kňaz pôsobil v Rafajovciach, v Poši, Michalovciach a Dvoriankach. Zapájal sa do nespočetného množstva aktivít na obnovu našej cirkvi - stál pri obnove činnosti Spolku sv. Cyrila a Metoda, vzniku časopisu Logos, bol predsedom liturgickej komisie. Jeho srdcovou záležitosťou bol bohatstvo, ktoré sa ukrýva v teológii, spiritualite a liturgii našej cirkvi, ktoré vytrvalo pomáhal objavovať aj iným. Jeho obetavé srdce dotĺklo v piatok 17. 8. 2001 nad ránom, v posledný deň Bystrej 2001. Jeho telo je uložené na cintoríne v Michalovciach, kde očakáva svoje slávne vzkriesenie.

 

 

Fotografie sú z duchovnej obnovy v Kusíne (október 2000).

Víčnaja jemú pámjať! – Večná mu pamiatka!

 

Úvodná stránka > Nezábudka - o. Emil Zorvan

andreios  4. novembra 2003