Sekcia pre mládež Košického apoštolského exarchátu

19.-21. apríla 2002
sa konala

2. animátorská škola

 

Začala sa v piatok o 17:00 v Zemplínskej Teplici,  
v areáli UVL (školské zariadenie - smer na Egreš)

 

Animátorská škola je formáciou mladých ľudí, ktorí pomáhajú pri pastorácii mládeže vo farnosti.

 

(obidva súbory sú vo worde)

 

 

Program 2. animátorskej školy

Piatok 19. 4. 2002:

16,00 – 17,00 – príchod
17,30 – zoznamovačka – rozdelenie do skupín, rozpočítanie, anjelik...
18,30 – večera - (Lenka F.)
19,30 – Katechéza – o božskej liturgii (o. Dávid)
20,30 – večiereň - (o. Maroš)
mlčanie, osobná modlitba

Sobota 20. 4. 2002:

07,00 – budíček
07,30 – sv. božská liturgia
08,30 – raňajky - skupiny
09,15 – katechéza – Tajomstvo človeka (o. Pavol B.)
10,15 – predstavenie workshopov – stretnutie po skupinách, práca ohľadom workshopov
12,30 – obed
voľno
14,30 – téma Bystrá, dotazník, skupiny - (o. Dávid)
16,00 – ukážky práce s mládežou – hry, dynamika, aktivita (Klára Z.)
18,00 – večera
19,00 – ukážky práce s deťmi – hry, dynamika, aktivita (Klára Z.)
21,00 – ozveny
22,00 – večerná modlitba 

Nedeľa 21. 4. 2002:

07,00 – budíček
07,30 – raňajky
08,30 – sv. božská liturgia
10,00 – Spätná väzba
- odpovede na otázky
- anjelik
- domáca úloha
- zakončenie
13,00 – obed, odchod

14,00 – pracovné stretnutie sekcie pre mládeže exarchátu a eparchie
- kňazi za protopresbyteráty + laici
- potreba anima školy
- predstavenie termínov, vekových kategórií, tém

 

 

Úvodná stránka > Informácie a podklady pre animátorov >  Animátorská škola 2/2002

andreios  4. novembra 2003