Sekcia pre mládež Košického apoštolského exarchátu

1. – 3. februára 2002
sa konala

1. animátorská škola

 

Začala sa v piatok o 15:00 v Zemplínskej Teplici,  
v areáli UVL (školské zariadenie - smer na Egreš)

 

Animátorská škola je formáciou mladých ľudí, ktorí pomáhajú pri pastorácii mládeže vo farnosti.

 

(obidva súbory sú vo worde)

 

 

 

Program 1. animátorskej školy


Piatok 1. 2. 2002:

15,00 – 16,00 – príchod
16,30 – sv. liturgia / o. Maroš, na mieste /
18,00 – večera
19,00 – zoznamovačka, rozdelenie do skupín, predstavenie programu .... / majstri /
22,00 – večerná modlitba - / o. Maroš, úvod do ďalšieho dňa /

Sobota 2. 2. 2002:

07,00 – budíček / bohoslovci /
07,30 – ranná modlitba - / bohoslovci ... /
08,30 – raňajky
09,15 – katechéza - / o. Dávid /
09,45 – rozjímanie, dotazník / samostatne /
11,30 – sv. liturgia / Stretnutie Pána / o. Dávid – svätenie sviec
12,30 – obed
voľno
15,00 – spoločná modlitba + práca v skupinách / o. Dávid /
16,30 – ozveny
17,30 – príprava na večer radosti / skupinky /
18,30 – večera
19,00 – ukážky práce s mládežou – hry, dynamika, aktivita / Dominika /
20,00 – večer radosti / skupinky, majstri /
22,00 – večerná modlitba / nie je to večierka /

Nedeľa:

xx.xx – budíček, raňajky
09,30 – sv. liturgia v Keresturskej katedrále
11,00 – predstavenie tém BYSTREJ, stretnutie prac. skupín
13,00 – obed
14,30 – zakončenie

 

 

Úvodná stránka > Informácie a podklady pre animátorov >  Animátorská škola 1/2002

andreios  4. novembra 2003