Animaškola 1

1. – 3. februára 2002 v Zemplínskej Teplici (Keresture)

fotky

 

Naši otcovia

Čakanie...

Predstavovanie práce v skupinkách

Naši otcovia 2

Spievame si pesničky

Volám každý deň i noc... (hop, hop)

Taký veľký, taký malý,...

...na tie moje krivé nohy...

> > > pokračovanie > > >

 

Úvodná stránka > Informácie a podklady pre animátorov > Animátorská škola 1/ 2002 > Fotografie (1, 2)

andreios  4. novembra 2003