Bystrá
2005

„Prišli sme sa mu pokloniť“ (Mt 2, 2)

 

Viac Info

 

Turnusy a vekové kategórie:

Turnus Vek Poplatok Dátum
1. turnus      19 a viac 1250,- Sk 28. 7. – 1. 8. 2003
2. turnus 9 – 11 rokov 950.- Sk 1. 8. – 4. 8. 2003
3. turnus 12 – 14 rokov 1250,- Sk 4. 8. – 8. 8. 2003
4. turnus 15 – 18 rokov    1250,- Sk 8. 8. – 12. 8. 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôležité!
Každý účastník, ktorý sa prihlási na stretnutie mládeže "BYSTRÁ" cez svoj gréckokatolícky farský úrad v čase do konca júna získa zľavu.
Za zľavy môžeme poďakovať naším sponzorom z Nemecka - Renovabis 

Zľavy:
Ak sa prihlásiš v termíne - zľava 250,- Sk / platíš 1000,-, deti 700,-/
Ak sa prihlási aj tvoj brat/sestra/ má zľavu - zľava 450.- Sk / 800,-, deti 500,- /
Ak sa prihlási aj tvoj druhý brat/sestra má zľavu- zľava 550,- Sk / 700,-, deti 400,- /
Od 1. júla platí úplný účastnícky poplatok.
Prakticky to znamená, že ak pôjdete traja súrodenci získate od našich sponzorov dokopy až 1250,- na BYSTRÚ. To stojí za zamyslenie.

Zdroj: www.aetos.sk (pozri Iné stránky)