Bystrá
2004

„Chceli by sme vidieť Ježiša“ (Jn 12,21)

 

Fotografie
Viac Info

 

 

 

Turnusy a vekové kategórie:

Turnus Vek Poplatok Dátum
1. turnus      19 a viac 950,- Sk 29. 7. – 2. 8. 2003
2. turnus 9 – 11 rokov 750.- Sk 2. 8. – 5. 8. 2003
3. turnus 12 – 14 rokov 950,- Sk 5. 8. – 9. 8. 2003
4. turnus 15 – 18 rokov    950,- Sk 9. 8. – 13. 8. 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.aetos.sk (pozri Iné stránky)