Bystrá 2001 (logo)

Fotografie

Modlitba, katechézy, duchovný program
(4. turnus)

 

o. Marek Kolesár "sršal" radosťou celý turnus

 

o. Ľubo Pulščák dáva katechézu o Jóbovi

Archijerejská liturgia s vladykom Milanom

 

 

Beseda s manželmi Hricovými

 

Úvodná stránka > Fotografie 2001 > 4. turnus: Modlitba, katechézy, duchovný program

andreios  1. októbra 2001