Stretnutie gréckokatolíckej mládeže Bystrá 2001
Bystrá 2001 (logo)

 

4. turnus

14 – 16-roční (13. 8. – 17. 8. 2001)

 

Pondelok 13. 8.  (príchod)

Atmosféru Bystrej bolo cítiť už na stanici v Humennom, kde sme sa okolo jednej začali "zbierať". Odtiaľ nás kyvadlová doprava nás doviezla až do areálu MH Bystrá. Po úvodnom ubytovávacom procese bola svätá božská liturgia a po nej rozdeľovanie do skupín. Každého zaradili do jednej z 30 skupiniek, v ktorých sme potom spoločne pracovali na daných témach, spoločne chodili na raňajky, obedy, večere, robili masky na karneval...

Po večeri a krátkom oddychu bolo úvodné predstavovanie. Nepredstavoval sa však každý osobne, ale predstavovali sa jednotlivé farnosti a protopresbyteráty (dekanáty). A aby to nebolo nudné, skupinka, ktorá predstavovala svoj protopresbyterát (dekanát), dostala vždy nejakú zábavnú úlohu.

 

Utorok 14. 8.  téma dňa: JÓB

Po rannej modlitbe boli raňajky. Tradičné bystrianske - párky (čo iného aj?). Bez párkov na raňajky by totiž Bystrá ani nebola Bystrou. :-)

Po raňajkách bola prvá katechéza na tému Jób, v ktorej nám o. Ľubo Pulščák priblížil starozmluvnú knihu i osobu Jóba. (Text tejto katechézy nemáme, ale môžete si pozrieť katechézu na tú istú tému z predošlého turnusu, resp. si ju môžete aj stiahnuť vo formáte RTF.)

Tému sme ďalej rozvíjali každý v svojej skupinke, diskutovali sme, delili sa so svojimi názormi a skúsenosťami. Na papier sme napísali jednu otázku a jednu myšlienku, ktorá nás na téme najviac zaujala. Papiere potom kolovali a každý mohol dopísať svoj názor, postreh. Tak sem vlastne jeden druhému pomohli nájsť odpoveď. Osobnosť Jóba - hlboko ľudská a hlboko veriaca nám pomohla poodkryť zmysel utrpenia, Jób nám "dal návod" ako  znášať naše kríže: i keď reptal, i keď sa Boha pýtal "Prečo?", nikdy sa od neho neodvrátil, vždy mu dôveroval, ostal pri ňom.

V tento deň medzi nás prišiel vladyka Milan, a tak liturgia bola osobitne slávnostná - archijerejská. Poobedie sa nieslo v znamení športu - volejbalu a najmä tradičného futbalu za účasti vladyku Milana.

O štvrtej pokračoval spoločný program besedou s manželmi Hricovými. Téma bola naozaj horúca - vzťah chlapca a dievčaťa, manželstvo, rodina. Otázok bolo neúrekom. Svojimi odpoveďami si získali naše sympatie - ich odpovede boli svedectvom, skúsenosťou a nie moralistickým poučovaním.

Večerný program sa začal karnevalom - napriek krátkosti času na prípravu masiek sa bolo na čo pozerať. Karneval pokračoval diskotékou, ktorej hviezdou bola bystrianska "verzia" skupiny Elán. Po diskotéke prišli svedectvá z prežitého dňa a spoločná modlitba.

 

Streda 15. 8. téma dňa: KRÍŽ

Doobeda sa celá Bystrá rozdelila na dve časti - necelá polovica išla autobusmi do vojenského výcvikového priestoru Valaškovce. Vrcholom toho výletu bola svätá božská liturgia, ktorú v chráme v bývalej dedine Valaškovce slávil prešovský o. biskup Ján. Druhá časť, ktorá ostala na Bystrej, najprv slávila božskú liturgiu k sviatku Uspenija / Zosnutia presvätej Bohorodičky. Potom nasledovala IQ cesta, hra, ktorá všestranne preskúšala náš postreh, intelekt, tvorivosť, schopnosť orientácie ba i fyzické sily a zručnosť. Najviac dala zabrať, priznajme si, jej organizátorom.

Po poobedňajšom oddychu prišla opäť vážna téma - katechéza o ikone sv. Kríža, ktorú si pripravil o. Pavol Bardzák. Na záver sme postupne prichádzali dopredu a bozkávali kríž.

Hneď po nej nasledovala ešte katechéza k téme dňa - kríž, ktorú predniesol o. Marek Kolesár, a práca v skupinkách. Cieľom bolo objaviť svoj osobný kríž a hľadať jeho význam. V skupinkách si každý na malý kríž z papiera napísal niekoľko svojich osobných krížov a povedal o nich pár slov. Malé kríže sme potom nalepili na jeden veľký, ktorý symbolizoval Kristov kríž. Každá skupinka potom svoj veľký kríž zavesila v priestore pri hlavnom pódiu.

Večerný program uviedla novinka tohtoročnej Bystrej - spätná väzba. Každý mohol do určenej krabičky pred jedálňou napísať svoje postrehy a pripomienky k Bystrej. Večer sa tieto lístočky čítali a zodpovední sa k nim vyjadrili, prečo je to tak a či sa to dá alebo nedá zmeniť. Potom nasledovali svedectvá - každý, kto cítil, že sa ho Pán nejako dotkol, oslovil ho, pomohol mu - mohol ísť a podeliť sa s takouto skúsenosťou s ostatnými.

 

 

Štvrtok 16. 8. téma dňa: OSLÁVENÝ KRÍŽ

Po rannej modlitbe a raňajkách prišla posledná katechéza - Oslávený kríž, ktorú pripravil  o. Dávid Zorvan. Objavili sme, že kríž je prameňom nového života, predpokladom a predchodcom vzkriesenia. Pri debate v skupinkách sme tému tohtoročnej Bystrej uzavreli. Potom sme na papierové srdiečko dva razy napísali myšlienku, ktorá nás na Bystrej najviac oslovila. Jednu polovicu sme si ponechali a druhú s niekým vymenili. Doobedie vyvrcholilo svätou božskou liturgiou.

Po poobedňajšom oddychu sme pripravili pantomimickú cestu radosti (akýsi doplnok krížovej cesty) - na každé zastavenie sme sa spojili viacero skupiniek. Okolo piatej sme sa potom pod vedením otca Dávida cestu radosti spoločne modlili.

Večerný program uviedli svedectvá. A po nich, ako to každoročne býva v posledný večer, bol zábavný program s hrami a scénkami. Po programe sa ešte vyhrávalo, tancovalo, debatovalo - až dážď okolo jednej nás zahnal dnu.

 

Piatok 17. 8.  (rozlúčka)

Po rannej modlitbe a raňajkách balenie a fotenie v skupinkách, s kamarátmi. Prišli autobusy, ale nikomu sa nechce nastúpiť. Rozchodový deň býva najťažší. Nič iné nám však napokon neostalo a tak

do videnia opäť o rok na Bystrej!

Opísal: andreios

 

Pozrite si fotografie z tohto turnusu.

 

Úvodná stránka > Bystrá 2001 > 4. turnus (14 – 16-roční)

andreios  8. októbra 2001