Stretnutie gréckokatolíckej mládeže Bystrá 2001
Bystrá 2001 (logo)

 

3. turnus

17-roční a starší (6. 8. – 10. 8. 2001)

 

Pondelok 6. 8.  (príchod)

Šiesteho augusta cirkev slávi sviatok Preobraženija / Premenenia Pána. Pre mnohých mladých bol však sviatkom ešte aj preto, že v tento deň sa začínal tretí (najstarší) turnus Bystrej. Po úvodnom ubytovávacom procese bola svätá božská liturgia a po nej rozdeľovanie do skupín. Každého zaradili do jednej z 35 skupiniek, v ktorých sme potom spoločne pracovali na daných témach, spoločne chodili na raňajky, obedy, večere.

Večer bolo úvodné predstavovanie. Nepredstavoval sa však každý osobne, ale predstavovali sa jednotlivé farnosti a protopresbyteráty (dekanáty). A aby to nebolo nudné, skupinka, ktorá predstavovala svoj protopresbyterát (dekanát), dostala vždy nejakú zábavnú úlohu.

 

Utorok 7. 8.  téma dňa: JÓB

Po rannej modlitbe boli raňajky. Tradičné bystrianske - párky (čo iného aj?). Bez párkov na raňajky by totiž Bystrá ani nebola Bystrou. :-)

Po raňajkách bola prvá katechéza na tému Jób, v ktorej nám o. Jozef Matejovský priblížil starozmluvnú knihu i osobu Jóba. (Katechézu si môžete aj stiahnuť vo formáte RTF.) 

Tému sme ďalej rozvíjali každý v svojej skupinke, diskutovali sme, delili sa so svojimi názormi a skúsenosťami. Na papier sme napísali jednu otázku a jednu myšlienku, ktorá nás na téme najviac zaujala. Papiere potom kolovali a každý mohol dopísať svoj názor, postreh. Tak sem vlastne jeden druhému pomohli nájsť odpoveď. Osobnosť Jóba - hlboko ľudská a hlboko veriaca nám pomohla poodkryť zmysel utrpenia, Jób nám "dal návod" ako  znášať naše kríže: i keď reptal, i keď sa Boha pýtal "Prečo?", nikdy sa od neho neodvrátil, vždy mu dôveroval, ostal pri ňom. Doobedie vyvrcholilo svätou božskou liturgiou.

Po obede bol vždy priestor na oddych, hry a šport. O štvrtej pokračoval spoločný program besedou s prítomnými kňazmi. (Riadne sme ich vyobracali.)

Večerný program odštartoval koncert skupiny Chaldea. Táto partia študentov z trebišovského gréckokatolíckeho gymka zaujala nielen dobrou hudbou (nádherné vokály!) so širokým žánrovým spektrom, ale najmä silným svedectvom - bolo jasné komu a prečo spievajú. Na ich svedectvo nadviazali ďalšie svedectvá z prežitého dňa a spoločná modlitba.

 

Streda 8. 8. téma dňa: KRÍŽ

Na tému predošlého dňa nadviazal vo svojej katechéze o. Marek Horňák. Cieľom bolo objaviť svoj osobný kríž a hľadať jeho význam. To bolo aj náplňou práce v skupinkách: každý na malý kríž z papiera napísal niekoľko svojich osobných krížov a povedal o tom pár slov. Malé kríže sme potom nalepili na jeden veľký, ktorý symbolizoval Kristov kríž. Každá skupinka potom svoj veľký kríž zavesila v priestore pri hlavnom pódiu.

V tento deň medzi nás prišiel vladyka Milan, a tak liturgia bola osobitne slávnostná - archijerejská. Poobedie sa nieslo v znamení športu - najmä tradičného futbalu za účasti vladyku Milana. Šport vystriedala opäť vážna téma - katechéza o ikone sv. Kríža, ktorú si pripravil o. Pavol Bardzák. Na záver sme postupne prichádzali dopredu a bozkávali kríž, ktorý v rukách držal vladyka Milan. Počas toho mikrozbor bohoslovcov spieval nádherné liturgické hymny.

Večerný program sa začínal netradične na futbalovom ihrisku. Otec Emil Zorvan si pre nás pripravil rozjímanie Požehnanie vesmírnym krížom. Potom, už pri hlavnom pódiu, nasledovali svedectvá - každý, kto cítil, že sa ho Pán nejako dotkol, oslovil ho, pomohol mu - mohol ísť a podeliť sa s takouto skúsenosťou s ostatnými. Po spätnej väzbe a modlitbe výnimočne nenasledovala večierka (čo si nakoniec pochvaľovali nielen účastníci ale aj animátori a organizátori).

 

Štvrtok 9. 8. téma dňa: OSLÁVENÝ KRÍŽ

Po rannej modlitbe a raňajkách prišla posledná katechéza - Oslávený kríž, ktorú pripravil  o. Dávid Zorvan. Objavili sme, že kríž je prameňom nového života, predpokladom a predchodcom vzkriesenia. Pri debate v skupinkách sme tému tohtoročnej Bystrej uzavreli. Potom sme na papierové srdiečko dva razy napísali myšlienku, ktorá nás na Bystrej najviac oslovila. Jednu polovicu sme si ponechali a druhú s niekým vymenili.

Svätú božskú liturgiu prišiel v tento deň medzi nás sláviť o. biskup Ján.

Po poobedňajšom oddychu sme pripravili pantomimickú cestu radosti (akýsi doplnok krížovej cesty) - na každé zastavenie sme sa spojili viacero skupiniek. Okolo piatej sme sa potom pod vedením otca Dávida cestu radosti spoločne modlili.

Večerný program uviedli svedectvá. A po nich, ako to každoročne býva v posledný večer, bol zábavný program Bystrá baví Bystrú s hrami a scénkami. Po programe sa ešte vyhrávalo, tancovalo, debatovalo - až dážď okolo jednej nás zahnal dnu.

 

 

Piatok 10. 8.  (rozlúčka)

Po rannej modlitbe a raňajkách balenie a fotenie v skupinkách, s kamarátmi. Prišli autobusy, ale nikomu sa nechce nastúpiť. Rozchodový deň býva najťažší. Nič iné nám však napokon neostalo a tak

do videnia opäť o rok na Bystrej!

Opísal: andreios

 

Pozrite si fotografie z tohto turnusu.

 

Úvodná stránka > Bystrá 2001 > 3. turnus (17-roční a starší)

andreios  8. októbra 2001