Gréckokatolíci na Slovensku

English version

Byzantine Catholic Church in Slovakia

Deutsche Version

 

 

 

pocitadlo.zeal.cz

návštev od 1. septembra 2000
(nový cirkevný rok)

Vitajte na stránke o Gréckokatolíckej cirkvi!

Naším hlavným cieľom je  sprístupniť čo najviac informácii o gréckokatolíckej cirkvi; pre tých, čo ju poznajú, aby ju poznali lepšie a hlbšie, a tým, čo sa s ňou ešte nestretli, ju aspoň trochu predstaviť. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku je katolíckou cirkvou byzantsko-slovanského obradu.

Stránka je obsahovo členená na niekoľko sekcíí, nosnou je textová časť, kde sa budeme snažiť zhromažďovať záležitosti týkajúce sa najmä spirituality našej cirkvi, výklady bohoslužieb, patristické texty, dokumenty týkajúce sa ekumenizmu a liturgické texty. Odporúčame tiež navštíviť rozsiahlu hudobnú sekciu a naše diskusné fórum. Snažíme sa obnovovať, rozvíjať a popularizovať cyrilo-metodské dedičstvo, ktorým je náš byzantsko-slovanský obrad. Stránka chce tiež napomôcť prebiehajúcej liturgickej obnove našej cirkvi. Svoje ohlasy, podnety a pripomienky k stránke či svoje pozdravy nám môžete poslať e-poštou.

V prípade, že sa chcete zapojiť do nášho diskusného fóra, je potrebné najprv napísať e-mail správcovi (kvôli ochrane pred spamom).

 

     Aktualizácie:

01.04.2014.  Kalendár s liturgickými čítaniami na paschálny mesiac apríl. Za oneskorenie sa ospravedlňujeme.

19.03.2014.  Noty na spev Akatistu k Bohorodičke (štvorhlasná úprava).

10.03.2014.  Sv. Bazil Veľký: O pôste. Homília I. Nádherná homília, ktorá objasňuje biblický pôvod a náplň Svätej štyridsiatnice.

03.03.2014.  V pondelok 3. marca sa začína Veľký štyridsaťdňový pôst, obdobie duševného i telesného očisťovania a prípravy na Paschu. Ponúkame texty a hudbu aktuálne na pôstne obdobie.

27.02.2014.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac marec, v ktorom sa začína Veľký štyridsaťdňový pôst.

29.01.2014.  Kalendár na mesiac február s liturgickými čítaniami.

31.12.2013.  Kalendár na január 2014 s liturgickými čítaniami.

30.11.2013.  Kalendár na mesiac december s liturgickými čítaniami.

31.10.2013.  Kalendár na mesiac november s liturgickými čítaniami.

28.09.2013.  Kalendár na mesiac október s liturgickými čítaniami.

31.08.2013.  Kalendár na mesiac september s liturgickými čítaniami. 1. septembra sa začína nový cirkevný rok.

30.07.2013.  Kalendár na mesiac august s liturgickými čítaniami.

29.06.2013.  Kalendár na mesiac júl s liturgickými čítaniami.

31.05.2013.  Kalendár na mesiac jún s liturgickými čítaniami.

30.04.2013.  Kalendár na mesiac máj s liturgickými čítaniami.

30.03.2013.  Modlitba denných hodiniek (časov), povečeria a polnočnice na svätú Paschu a vo Svetlom týždni. V tomto období sa modlíme časoslov osobitným spôsobom.

29.03.2013.  Kalendár na mesiac apríl s liturgickými čítaniami.

19.03.2013.  Brožúrka pre ľud s kompletným textom večierne na Kvetnú nedeľu (na sobotu večer) zalomená v PDF.

A mnoho ďalších pekných vecí. Nech sa páči, začítajte sa, započúvajte sa.

 

 

V pondelok 3. marca sa začína Svätý veľký štyridsaťdňový pôst - štyridsaťdňové duchovné zápasisko, kde máme zápasiť sami so sebou, so svojou pýchou, sebectvom, neodpustením, tvrdosťou srdca, s prázdnotou svojho života, s naviazanosťou na hmotu a tento svet, s tým, že (svojimi myšlienkami a postojmi) žijeme ďaleko od Boha... Ponúkame niekoľko aktuálnych materiálov na toto obdobie - modlitby, zamyslenia, noty...
 

Modlitba sv. Efréma Sýrskeho v cirkevnoslovanskom jazyku (cirkevnej slovančine)

Modlitba sv. Efréma Sýrskeho   >>>

 

Svätí Cyril a Metod, proste Boha za nás.

Táto stránka nie je oficiálnou stránkou Katolíckej cirkvi byzantsko-slovanského obradu na Slovensku.
This is not an official homepage of the Byzantine Catholic Church in Slovakia.

 


(c) 1999 - 2014  grkat.nfo.sk      Naposledy upravil andreios  01.04.2014

Upozornenie o preberaní materiálov zo stránky


      

Hosted by network.sk & sponzored by nfo.sk.