Gréckokatolíci na Slovensku

English version

Byzantine Catholic Church in Slovakia

Deutsche Version

 

 

 

pocitadlo.zeal.cz

návštev od 1. septembra 2000
(nový cirkevný rok)

Vitajte na stránke o Gréckokatolíckej cirkvi!

Naším hlavným cieľom je  sprístupniť čo najviac informácii o gréckokatolíckej cirkvi; pre tých, čo ju poznajú, aby ju poznali lepšie a hlbšie, a tým, čo sa s ňou ešte nestretli, ju aspoň trochu predstaviť. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku je katolíckou cirkvou byzantsko-slovanského obradu.

Stránka je obsahovo členená na niekoľko sekcíí, nosnou je textová časť, kde sa budeme snažiť zhromažďovať záležitosti týkajúce sa najmä spirituality našej cirkvi, výklady bohoslužieb, patristické texty, dokumenty týkajúce sa ekumenizmu a liturgické texty. Odporúčame tiež navštíviť rozsiahlu hudobnú sekciu a naše diskusné fórum. Snažíme sa obnovovať, rozvíjať a popularizovať cyrilo-metodské dedičstvo, ktorým je náš byzantsko-slovanský obrad. Stránka chce tiež napomôcť prebiehajúcej liturgickej obnove našej cirkvi. Svoje ohlasy, podnety a pripomienky k stránke či svoje pozdravy nám môžete poslať e-poštou.

 

     Aktualizácie:

31.01.2016.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac február.

31.12.2015.  Kalendár s liturgickými čítaniami na január 2016.

30.11.2015.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac december.

30.10.2015.  Kalendár s čítaniami na mesiac november.

30.09.2015.  Kalendár s čítaniami na október.

05.09.2015.  Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny - krátky komentár k sviatku.

05.09.2015.  Modlitba večerného exorcizmu z časoslova (z večerných modlitieb).

30.08.2015.  Kalendár s čítaniami na september, ktorým sa začína cirkevný rok.

31.07.2015.  Kalendár s čítaniami na august, posledný mesiac liturgického roka.

28.06.2015.  Kalendár s čítaniami na mesiac júl.

31.05.2015.  Kalendár s čítaniami na mesiac jún.

29.04.2015.  Kalendár s čítaniami na paschálny mesiac máj.

06.04.2014.  Obnovili sme možnosť vyhľadávať na stránke.

05.04.2014.  Všetkým našim návštevníkom želáme radostnú a požehnanú Paschu. Christos voskrese! Kristus vstal z mŕtvych! (Zároveň ponúkame aktuálne materiály k obdobiu Paschy.)

A mnoho ďalších pekných vecí. Nech sa páči, začítajte sa, započúvajte sa.

 

 

Hoci som zhrešil, Spasiteľu, viem, že miluješ človeka, vychovávaš ho s láskou a vrúcne sa zmilúvaš. Voláš zablúdeného a keď vidíš jeho slzy, utekáš k nemu ako otec.

Svoje bohatstvo som premrhal v smilstve, niet u mňa ovocia zbožnosti, a tak hladný volám k tebe: Otče zľutovania, poď mi naproti a zľutuj sa nado mnou!

Napodobnil som priestupok prvostvoreného Adama a spoznal som sa vyzlečený z Boha, večného kráľovstva a šťastia, kvôli mojim hriechom. (Z Veľkého kajúceho kánona sv. Andreja Krétskeho)

V pondelok 8. februára sa začal Svätý veľký štyridsaťdňový pôst - štyridsaťdňové duchovné zápasisko, kde máme zápasiť sami so sebou, so svojou pýchou, sebectvom, neodpustením, tvrdosťou srdca, s prázdnotou svojho života, s naviazanosťou na hmotu a tento svet, s tým, že (svojimi myšlienkami a postojmi) žijeme ďaleko od Boha... Ponúkame aktuálne materiály na toto obdobie - modlitby, zamyslenia, noty...
 

 

Svätí Cyril a Metod, proste Boha za nás.

Táto stránka nie je oficiálnou stránkou Katolíckej cirkvi byzantsko-slovanského obradu na Slovensku.
This is not an official homepage of the Byzantine Catholic Church in Slovakia.

 


(c) 1999 - 2016  grkat.nfo.sk      Naposledy upravil andreios  10.02.2016

Upozornenie o preberaní materiálov zo stránky

 

Hosted by network.sk & sponzored by nfo.sk.