Gréckokatolíci na Slovensku

English version

Byzantine Catholic Church in Slovakia

Deutsche Version

 

 

 

pocitadlo.zeal.cz

návštev od 1. septembra 2000
(nový cirkevný rok)

Vitajte na stránke o Gréckokatolíckej cirkvi!

Naším hlavným cieľom je  sprístupniť čo najviac informácii o gréckokatolíckej cirkvi; pre tých, čo ju poznajú, aby ju poznali lepšie a hlbšie, a tým, čo sa s ňou ešte nestretli, ju aspoň trochu predstaviť. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku je katolíckou cirkvou byzantsko-slovanského obradu.

Stránka je obsahovo členená na niekoľko sekcíí, nosnou je textová časť, kde sa budeme snažiť zhromažďovať záležitosti týkajúce sa najmä spirituality našej cirkvi, výklady bohoslužieb, patristické texty, dokumenty týkajúce sa ekumenizmu a liturgické texty. Odporúčame tiež navštíviť rozsiahlu hudobnú sekciu a naše diskusné fórum. Snažíme sa obnovovať, rozvíjať a popularizovať cyrilo-metodské dedičstvo, ktorým je náš byzantsko-slovanský obrad. Stránka chce tiež napomôcť prebiehajúcej liturgickej obnove našej cirkvi. Svoje ohlasy, podnety a pripomienky k stránke či svoje pozdravy nám môžete poslať e-poštou.

V prípade, že sa chcete zapojiť do nášho diskusného fóra, je potrebné najprv napísať e-mail správcovi (kvôli ochrane pred spamom).

 

     Aktualizácie:

27.02.2015.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac marec.

30.01.2015.  Kalendár s čítaniami na mesiac február, v ktorom sa začína Veľký pôst.

27.12.2014.  Kalendár s čítaniami na mesiac január.

29.11.2014.  Kalendár s čítaniami na mesiac december.

01.11.2014.  Kalendár s čítaniami na mesiac november. Za oneskorenie sa ospravedlňujeme.

02.10.2014.  Kalendár s čítaniami na mesiac október. Za oneskorenie sa ospravedlňujeme.

29.08.2014.  Kalendár s čítaniami na september, ktorým sa začína cirkevný rok.

28.07.2014.  Kalendár s čítaniami na august, posledný mesiac cirkevného roka.

23.07.2014.  Služba svätým sedmopočetníkom. Texty na večiereň na sobotňajšiu veľkú večiereň (k 27. júlu) - neoficiálny preklad.

01.07.2014.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac júl.

21.06.2014.  Služba svätým apoštolom rovným Cyrilovi a Metodovi, učiteľom Slovanov. Texty na večiereň k 11. máju a 5. júlu.

31.05.2014.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac jún.

06.05.2014.  Korunovácia svätého manželstva (sobáš) - dvojjazyčná brožúrka s kompletným textom slávenia svätého tajomstva manželstva.Farebná verzia a čiernobiela verzia.

01.05.2014.  Kalendár s liturgickými čítaniami na paschálny mesiac máj. Za oneskorenie sa ospravedlňujeme.

20.04.2014.  Všetkým našim návštevníkom želáme radostnú a požehnanú Paschu. Christos voskrese! Kristus vstal z mŕtvych! (Zároveň ponúkame aktuálne materiály k obdobiu Paschy.)

01.04.2014.  Kalendár s liturgickými čítaniami na paschálny mesiac apríl. Za oneskorenie sa ospravedlňujeme.

19.03.2014.  Noty na spev Akatistu k Bohorodičke (štvorhlasná úprava).

10.03.2014.  Sv. Bazil Veľký: O pôste. Homília I. Nádherná homília, ktorá objasňuje biblický pôvod a náplň Svätej štyridsiatnice.

A mnoho ďalších pekných vecí. Nech sa páči, začítajte sa, započúvajte sa.

 

 

Nebuď zarmútený, keď si liečený! Bláznom je, kto sa neteší zo zdravia duše, avšak smúti nad zmenou jedálnička a viac sa stará o pôžitok žalúdka, než o blaho duše. Sýtenie je po vôli bruchu, pôst však prináša úžitok duši. Buď šťastný, že ti bol Lekárom daný liečivý prostriedok, ktorý ničí hriechy. Tak ako sú červíky z čriev detí odstraňované pomocou určitých veľmi horkých liekov, tak aj pôst, ktorý si skutočne zasluhuje takéto označenie a tiež preniká do duše, zabíja hlboko zakorenené hriechy. (Sv. Bazil Veľký: Homília o pôste I., 1.)

V pondelok 16. februára sa začína Svätý veľký štyridsaťdňový pôst - štyridsaťdňové duchovné zápasisko, kde máme zápasiť sami so sebou, so svojou pýchou, sebectvom, neodpustením, tvrdosťou srdca, s prázdnotou svojho života, s naviazanosťou na hmotu a tento svet, s tým, že (svojimi myšlienkami a postojmi) žijeme ďaleko od Boha... Ponúkame aktuálne materiály na toto obdobie - modlitby, zamyslenia, noty...
 

 

Svätí Cyril a Metod, proste Boha za nás.

Táto stránka nie je oficiálnou stránkou Katolíckej cirkvi byzantsko-slovanského obradu na Slovensku.
This is not an official homepage of the Byzantine Catholic Church in Slovakia.

 


(c) 1999 - 2015  grkat.nfo.sk      Naposledy upravil andreios  27.02.2015

Upozornenie o preberaní materiálov zo stránky

 

Hosted by network.sk & sponzored by nfo.sk.