Gréckokatolíci na Slovensku

English version

Byzantine Catholic Church in Slovakia

Deutsche Version

 

 

 

pocitadlo.zeal.cz

návštev od 1. septembra 2000
(nový cirkevný rok)

Vitajte na stránke o Gréckokatolíckej cirkvi!

Naším hlavným cieľom je  sprístupniť čo najviac informácii o gréckokatolíckej cirkvi; pre tých, čo ju poznajú, aby ju poznali lepšie a hlbšie, a tým, čo sa s ňou ešte nestretli, ju aspoň trochu predstaviť. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku je katolíckou cirkvou byzantsko-slovanského obradu.

Stránka je obsahovo členená na niekoľko sekcíí, nosnou je textová časť, kde sa budeme snažiť zhromažďovať záležitosti týkajúce sa najmä spirituality našej cirkvi, výklady bohoslužieb, patristické texty, dokumenty týkajúce sa ekumenizmu a liturgické texty. Odporúčame tiež navštíviť rozsiahlu hudobnú sekciu s mp3-kami. Snažíme sa obnovovať, rozvíjať a popularizovať cyrilo-metodské dedičstvo, ktorým je náš byzantsko-slovanský obrad. Stránka chce tiež napomôcť prebiehajúcej liturgickej obnove našej cirkvi. Svoje ohlasy, podnety a pripomienky k stránke nám môžete poslať e-poštou.

 

     Aktualizácie:

01.03.2017.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac marec.

31.01.2017.  Kalendár s liturgickými čítaniami na február 2017.

04.01.2017.  Bohozjavenie (Bohojavlénije) – výklad sviatku, ikony a komentár k sláveniu (bohoslužbám).

28.12.2016.  Kalendár s liturgickými čítaniami na január 2017.

27.12.2016.  Prinášame obsiahly životopis svätého Klimenta Ochridského (Slovienskeho) na záver roka 2016, ktorý UNESCO vyhlásilo za jeho pamätný rok z príležitosti 1100. výročia jeho zosnutia.

30.11.2016.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac december (doplnený 05.12.2016).

31.10.2016.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac november.

30.09.2016.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac október.

A mnoho ďalších pekných vecí. Nech sa páči, začítajte sa, započúvajte sa.

 

Odkiaľ začnem oplakávať skutky svojho biedneho života? Aký počiatok dám terajšiemu náreku, Kriste? Ale ty, ako milosrdný, daruj mi odpustenie hriechov.

Adam bol právom vyhnaný z raja, lebo nezachoval tvoj jediný príkaz, Spasiteľu. Čo však čaká mňa, ktorý vždy odmietam tvoje slová života?

Zhrešil som viac ako všetci ľudia, ja sám som zhrešil proti tebe, ale ako Boh sa zľutuj nad svojím stvorením.

Búrka zloby ma drží v zajatí, milosrdný Pane, ale ty ako k Petrovi, aj ku mne vystri svoju ruku. (Z Veľkého kajúceho kánona sv. Andreja Krétskeho)

V pondelok 27. februára začíname Svätý veľký štyridsaťdňový pôst - štyridsaťdňové duchovné zápasisko, kde máme zápasiť sami so sebou, so svojou pýchou, sebectvom, neodpustením, tvrdosťou srdca, s prázdnotou svojho života, s naviazanosťou na hmotu a tento svet, s tým, že (svojimi myšlienkami a postojmi) žijeme ďaleko od Boha... Táto výzva môže zmeniť celý náš život. Ponúkame niekoľko aktuálnych materiálov na toto obdobie (modlitby, zamyslenia, noty...)

 

 

Svätí Cyril a Metod, proste Boha za nás.

Táto stránka nie je oficiálnou stránkou Katolíckej cirkvi byzantsko-slovanského obradu na Slovensku.
This is not an official homepage of the Byzantine Catholic Church in Slovakia.

 


(c) 1999 - 2017  grkat.nfo.sk      Naposledy upravil andreios  01.03.2017

Upozornenie o preberaní materiálov zo stránky

 

Hosted by network.sk & sponzored by nfo.sk.