Gréckokatolíci na Slovensku

English version

Byzantine Catholic Church in Slovakia

Deutsche Version

 

 

 

pocitadlo.zeal.cz

návštev od 1. septembra 2000
(nový cirkevný rok)

Vitajte na stránke o Gréckokatolíckej cirkvi!

Naším hlavným cieľom je  sprístupniť čo najviac informácii o gréckokatolíckej cirkvi; pre tých, čo ju poznajú, aby ju poznali lepšie a hlbšie, a tým, čo sa s ňou ešte nestretli, ju aspoň trochu predstaviť. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku je katolíckou cirkvou sui iuris byzantsko-slovanského obradu.

Stránka je obsahovo členená na niekoľko sekcíí, nosnou je textová časť, kde sa budeme snažiť zhromažďovať záležitosti týkajúce sa najmä spirituality našej cirkvi, výklady bohoslužieb, patristické texty, dokumenty týkajúce sa ekumenizmu a liturgické texty. Odporúčame tiež navštíviť rozsiahlu hudobnú sekciu s mp3-kami. Snažíme sa obnovovať, rozvíjať a popularizovať cyrilo-metodské dedičstvo, ktorým je náš byzantsko-slovanský obrad. Stránka chce tiež napomôcť prebiehajúcej liturgickej obnove našej cirkvi. Svoje ohlasy, podnety a pripomienky k stránke nám môžete poslať e-poštou.

 

     Aktualizácie:

26.03.2020.  Modlitba na spôsob molebenu za zastavenie epidémie spôsobenej koronavírusom.

15.03.2020.  Prosba do suhubej ekténie (slovensky i cirkevnoslovansky) za zastavenie šírenia epidémie koronavírusu.

29.02.2020.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac marec.

20.02.2020.  Obrad vzájomného zmierenia a odprosovania, ktorý sa koná na začiatok Veľkého pôstu na Syropôstnu nedeľu na konci večierne.

30.01.2020.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac február.

31.12.2019.  Kalendár s liturgickými čítaniami na január 2020.

29.11.2019.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac december.

31.10.2019.  Kalendár s liturgickými čítaniami na november.

30.09.2019.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac október.

31.08.2019.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac september, ktorým sa začína liturgický rok.

29.07.2019.  Kalendár s liturgickými čítaniami na august, posledný mesiac cirkevného roka.

30.06.2019.  Kalendár s liturgickými čítaniami na júl.

29.05.2019.  Kalendár s liturgickými čítaniami na jún.

29.04.2019.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac máj.

05.04.2019.  Úplný text kňazských modlitieb svätej božskej služby vopredposvätených darov (PDF, k dispozícii je aj RTF verzia).

30.03.2019.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac apríl.

23.03.2019.  Sprístupnili sme úplný text svätej božskej liturgie svätého Bazila Veľkého (PDF, k dispozícii je aj RTF verzia).

20.12.2018.  V texte Svätej božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho bolo opravených viacero odchýliek od tlačeného liturgikona (definitívnej verzie). (RTF verzia.)

...

05.04.2018.  Doplnili sme text denných hodiniek (časov), povečeria a polnočnice na Paschu a vo Svetlom týždni vo formáte PDF (na tlač na A5) a formátoch pre elektornické čítačky EPUB a MOBI.

31.08.2017.  Od 1. septembra 2017 (nového cirkevného roka) sa v celej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku obnovuje prax podávania eucharistie malým deťom. Pri tejto príležitosti sme doplnili sekciu venovanú tejto tematike.

A mnoho ďalších pekných vecí. Nech sa páči, začítajte sa, započúvajte sa.

 

Nebuď zarmútený, keď si liečený! Bláznom je, kto sa neteší zo zdravia duše, avšak smúti nad zmenou jedálnička a viac sa stará o pôžitok žalúdka, než o blaho duše. Sýtenie je po vôli bruchu, pôst však prináša úžitok duši. Buď šťastný, že ti bol Lekárom daný liečivý prostriedok, ktorý ničí hriechy. Tak ako sú červíky z čriev detí odstraňované pomocou určitých veľmi horkých liekov, tak aj pôst, ktorý si skutočne zasluhuje takéto označenie a tiež preniká do duše, zabíja hlboko zakorenené hriechy. (Sv. Bazil Veľký: Homília o pôste I., 1.)

V pondelok 24. februára sa začína Svätý veľký štyridsaťdňový pôst. Ponúkame aktuálne materiály na toto obdobie - modlitby, zamyslenia, noty...
 

 

 

Svätí Cyril a Metod, proste Boha za nás.

Táto stránka nie je oficiálnou stránkou Katolíckej cirkvi byzantsko-slovanského obradu na Slovensku.
This is not an official homepage of the Byzantine Catholic Church in Slovakia.

 


(c) 1999 - 2020  grkat.nfo.sk      Naposledy upravil andreios  26.03.2020

Upozornenie o preberaní materiálov zo stránky

 

Hosted by network.sk & sponzored by nfo.sk.