Gréckokatolíci na Slovensku

English version

Byzantine Catholic Church in Slovakia

Deutsche Version

 

 

 

pocitadlo.zeal.cz

návštev od 1. septembra 2000
(nový cirkevný rok)

Vitajte na stránke o Gréckokatolíckej cirkvi!

Naším hlavným cieľom je  sprístupniť čo najviac informácii o gréckokatolíckej cirkvi; pre tých, čo ju poznajú, aby ju poznali lepšie a hlbšie, a tým, čo sa s ňou ešte nestretli, ju aspoň trochu predstaviť. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku je katolíckou cirkvou byzantsko-slovanského obradu.

Stránka je obsahovo členená na niekoľko sekcíí, nosnou je textová časť, kde sa budeme snažiť zhromažďovať záležitosti týkajúce sa najmä spirituality našej cirkvi, výklady bohoslužieb, patristické texty, dokumenty týkajúce sa ekumenizmu a liturgické texty. Odporúčame tiež navštíviť rozsiahlu hudobnú sekciu a naše diskusné fórum. Snažíme sa obnovovať, rozvíjať a popularizovať cyrilo-metodské dedičstvo, ktorým je náš byzantsko-slovanský obrad. Stránka chce tiež napomôcť prebiehajúcej liturgickej obnove našej cirkvi. Svoje ohlasy, podnety a pripomienky k stránke či svoje pozdravy nám môžete poslať e-poštou.

 

     Aktualizácie:

31.01.2017.  Kalendár s liturgickými čítaniami na február 2017.

04.01.2017.  Bohozjavenie (Bohojavlénije) – výklad sviatku, ikony a komentár k sláveniu (bohoslužbám).

28.12.2016.  Kalendár s liturgickými čítaniami na január 2017.

27.12.2016.  Prinášame obsiahly životopis svätého Klimenta Ochridského (Slovienskeho) na záver roka 2016, ktorý UNESCO vyhlásilo za jeho pamätný rok z príležitosti 1100. výročia jeho zosnutia.

30.11.2016.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac december (doplnený 05.12.2016).

31.10.2016.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac november.

30.09.2016.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac október.

31.08.2016.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac september, ktorým sa začína cirkevný rok.

30.07.2016.  Kalendár s liturgickými čítaniami na august, posledný mesiac cirkevného roka.

30.06.2016.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac júl.

31.05.2016.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac jún.

30.04.2016.  Kalendár s liturgickými čítaniami na mesiac máj.

03.04.2016.  Texty na veľkú večiereň k sviatku sv. veľkomučeníka Juraja (23. apríla).

A mnoho ďalších pekných vecí. Nech sa páči, začítajte sa, započúvajte sa.

 

 

Svätí Cyril a Metod, proste Boha za nás.

Táto stránka nie je oficiálnou stránkou Katolíckej cirkvi byzantsko-slovanského obradu na Slovensku.
This is not an official homepage of the Byzantine Catholic Church in Slovakia.

 


(c) 1999 - 2017  grkat.nfo.sk      Naposledy upravil andreios  31.01.2017

Upozornenie o preberaní materiálov zo stránky

 

Hosted by network.sk & sponzored by nfo.sk.